Gratulerer med dagen

“På vår nasjonaldag feirer vi de verdiene som ble knesatt i den norske Grunnloven, respekten for menneskerettighetene, for ytringsfrihet, religionsfrihet, demokrati, maktfordeling, enkeltmenneskers rett til å bestemme over eget liv, personlig frihet og toleranse. Dette er verdier som preger vårt land og vår vestlige kultur. Det er verdier som i dag er under press. 17.mai bør minne oss på viktigheten av å forsvare vår kulturarv  og våre verdier,” sier lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal. Han gratulerer med dagen.

Politisk nestleder for Demokratene i Norge, Vidar Kleppe, har denne hilsenen:

Kongeriket Norges Grunnlov ble godkjent av Riksforsamlingen på Eidsvoll den 16. mai 1814. Et underskrevet eksemplar ble overrakt kong Christian Fredrik dagen etter den 17. mai. Den bestod av 110 paragrafer i fem kapitler, fordelt på 24 sider i en innbundet bok. Grunnloven ble datert 17. mai, og datoen fikk i løpet av 1800-tallet status som Norges nasjonaldag.

Grunnloven er grunnlaget for det norske folkestyret. Gjennom Grunnloven er vi sikret ytringsfrihet, trosfrihet og forsamlingsfrihet. Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike basert på de verdiene vi har fått gjennom vår kristne kulturarv og humanismen. Norge skal styres gjennom lover vedtatt av Stortinget, eller av folket selv gjennom folkeavstemninger.

Demokratene ønsker et vennskapelig samarbeid med alle demokratiske og frihetselskende nasjoner i verden, men vi kan ikke akseptere at Norge avgir suverenitet til noen overnasjonale utenlandske organer. Vi vil derfor trekke Norge ut av alle slike avtaler fra EU, EØS og Schengen. Grenseposter bør gjenopprettes med nødvendig personell.

Demokratene i Norge vil ikke delta i noen regjering eller aktivt støtte opprettelsen av noen regjering uten at folket blir spurt i en bindende folkeavstemning om vårt medlemskap i Schengen og EØS. Vi vil alltid sette Norge først!

Et slikt vedtak tror jeg faktisk Eidsvollsmennene som var samlet i fra 10. april til 20. mai hadde vært fornøyd med.