Har sløst vekk milliarder på Somalia

«Norge har brukt en 1,6 milliard norske kroner for å utvikle demokratiet i Somalia siden 2012. Visjon 2016 heter prosjektet og ble vedtatt i september 2013. Regjeringen satte seg tre hovedmål, men har ikke nådd noen av dem,» skriver Demokratenes tredjekandidat i Vest Agder, Jorunn Aaselle Olsen, og viser til at planen om ny grunnlov feilet, etablering av føderal stat feilet, og «hver mann -en stemme» feilet.

«Somalia er regnet som en av verdens mest korrupte land. At Norge fortsetter å gi så mye penger til et korrupt styresett er for meg helt uforståelig. Spesielt når innbyggerne står ovenfor sult og vannmangel. Da burde heller Norge brukt pengene på mat og vannstajoner,» mener hun.

I 2011 døde 250 tusen somaliere av sult. Bare 42 prosent av barna starter på skolen. Og over 40 prosent lever på 1 dollar om dagen.

«Som ny politiker blir jeg sjokkert nesten daglig over hvordan den norske regjeringen kaster ut milliarder av norske kroner på håpløse prosjekter», sier Demokratenes tredjekandidat i Vest Agder.