Vi må ikke undervurdere forskning

«Norsk forskning må holde høy internasjonal kvalitet. Demokratene i Norge vil derfor arbeide mot USA og Israel som har verdens ledende universiteter om utdanning og forskningsprogram der norske forskere kan få inspirasjon og utveksle kunnskap. Norske universiteter har gjennom årtider vært nedprioritert,» mener partiets politiske nestleder, Vidar Kleppe.

«Dette har medført at norske universiteter dessverre er rangert som et av de dårlige i verdenssammenheng, og blant de dårligste i Europa. Dette er dramatisk derfor vil Demokratene ta aktivt grep og målrettet styre universiteter i Norge mot verdensklasse og nivå. Dette innebærer også oppgradering av forsknings steder og universiteter i bygningsmasse,» sier han.

Kleppe viser til noen av partiets løsninger, gjengitt i partiprogrammet:

  • Styrke forskningsinnsatsen for å nå målet om at forskning skal utgjøre 4 % av BNP innen 2025.
  • Øke investeringene i avansert vitenskapelig utstyr og annen infrastruktur for forskning, slik at norske forskere får tilgang til utstyr av verdensklasse.
  • Arbeide for en ytterligere internasjonalisering av norsk forskning, både gjennom aktiv deltakelse i USA og Europeiske toppuniversiteter, utvikle rammeprogrammer og gjennom utvikling av bilateralt samarbeid med ledende forskningsnasjoner.
  • Styrke programmer for kommersialisering av forskningsresultater og sikre økte midler i såkornfondene til «tidlig fase-innovasjon» for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser med utspring i kunnskapsinstitusjonene.
  • Stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling mellom akademia og næringsliv, blant annet gjennom Skatte FUNN-ordningen.