Velferdsflyktninger må utvises

Fredag 19.mai var det valg på ny president i Iran, der presidenten er uten reell makt. Landet styre av den religiøse lederen som aldri er blitt valgt av den iranske befolkningen i det knallharde diktaturet. I forbindelse med valget møtte mange iranere med flyktningstatus i Norge opp i den iranske ambassaden og avga stemme. Det reagerer lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal sterkt på. Han mener de dermed beviser at de ikke er reelle flyktninger, og at de legitimerer prestediktaturet.

«Ikke noe galt at de deltar i et valg selv om det ikke er demokratisk, men det som er kritikkverdig er at de har fått innvilget opphold i Norge på bakgrunn av at de er enten politisk, religiøst eller etnisk forfulgt av det regimet de støtter ved å avgi stemme. De legitimerer regimet de har flyktet i fra. Dermed beviser de at de ikke er forfulgt og trenger beskyttelse i Norge. De er velferdsflyktninger og bør utvises,» sier han.

I norske medier fremstilles valget i Iran det som et demokratisk valg der den «moderate» kandidaten Hassan Rouhani vant over den «konservative» Raisi.  Det er en fremstilling som dekker over at Iran er et brutalt diktatur, og at samtlige iranske politikere er ekstreme islamister. Landet styres av de islamske prestene med Ali Khamenei som livsvarig leder. Han kan sette til side alle vedtak gjort av presidenten eller nasjonalforsamlingen, og et råd han kontrollerer skal godkjenne alle presidentkandidatene.

Under regimets lover er det bare personer som har «kjærlig tro og praktisk forpliktelse» til den øverste lederen som kan kjempe om presidentjobben, forklarer Mohammad Mohaddessin, som representerer den iranske eksilorganisasjonen «the National Council of Resistance of Iran» i en artikkel. Vokterrådet som godkjenner presidentkandidatene består av tolv medlemmer, hvorav seks er direkte utnevnt av «den øverste leder» Ali Khamenei, og resten valgt av lederens dommeravdeling – som igjen blir satt opp av Khamenei.

Ved dette valget deltok det til slutt 6 kandidater. Selv tidligere president Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013), som tidligere hadde full støtte fra Ali Khamenei, ble diskvalifisert på grunn av hans konflikt med regimets leder i de siste årene av sitt presidentskap.Det iranske regimets president er ikke beslutningstaker, skriver Mohammad MohaddessinIn. I henhold til artikkel 110 i den iranske grunnloven er den øverste leder som er den eneste innehaver av de fullmaktene som land som USA og Frankrike gir til presidenten, domstolene og nasjonalforsamlingene.