Helsevesenet er underprioritert

«Politikerne på Stortinget bevilger vesentlig mindre penger til helsevesenet i statsbudsjettet enn det som er det reelle behovet for sykehusene og befolkningen». Det sier styrelederen i Helse Vest, Terje Vareberg, til Stavanger Aftenblad. Vareberg har tidligere vært styreleder i Norsk Hydro og administrerende direktør i SpareBank 1 Sr-Bank. «Det understreker det vi har sagt lenge i Demokratene i Norge», sier Vidar Kleppe, politisk nestleder for partiet.

«Tidligere i år dokumenterte TV2 enorme mangler på moderne utstyr ved våre sykehus. Dessuten var gammelt utstyr i ferd med å fall sammen. Det var mangler på helt sentralt utstyr som strålemaskiner, CD-maskiner og MR-maskiner. Resultatet var unødvendig lange køer for nødvendige og viktige undersøkelser,» påpeker Kleppe.

Han viser også til at økonomien brukes som argument for å nekte pasienter livreddende behandling. Nylig skrev NRK om en kreftpasient som var oppgitt av det norske helsevesenet, men ble reddet fordi han betalte nærmere en millioner kroner for et behandlingsopplegg i Tyskland, der man gikk inn med cellegift direkte i kreftcellen, i stedet for å gi den intravenøst som i Norge. Han har bedt om å få dekket utgiftene av den norske staten, men fått avslag.

«Jeg har snakket med pasienter som sier de får en utmerket behandling på norske sykehus, av dedikerte og dyktige leger og sykepleiere. Det er ikke der problemet ligger i det norske helsevesenet. Problemet er mangel på penger til nødvendig teknisk utstyr og nødvendig antall sengeplasser slik at pasientene kan få en rask behandling. Man kan ikke løse problemene for sykehusene gjennom stadige «reformer» og «omorganiseringer». Det nytter ikke å flytte et bord fra et rom til et annet. Det trengs rett og slett mer penger. Helsevesenet burde ha prioritet nummer 1, foran alt annet, men slik er det dessverre ikke,» sier han.