EØS-avtalen er en husmannskontrakt

Sentralt i EØS-avtalen står prinsippet om “de fire friheter”, det vil si at det som hovedregel skal være fritt varebytte over landegrensene, fri bevegelighet for arbeidstakere, fri adgang for borgere i ett land til å yte tjenester i et annet, og fri bevegelse av kapital. Samarbeidet omfatter også miljø, forskning og utdanning, kultur og sosiale spørsmål.

«Fri adgang av borgere betyr at Norge ikke kan ikke ha en effektiv grensekontroll. Fri bevegelighet for arbeidstakere betyr at i et høykostland som Norge er det umulig å konkurrere på pris med f.eks håndverkere fra øst Europa. Etniske nordmenn blir utkonkurrert og kan bli arbeidsledige,» mener politisk nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.

«Den kapitalistiske eliten tjener godt på EØS avtalen. De kan presse lønningene til norske arbeidsfolk ned fordi de fritt kan bruke øst-europeisk arbeidskraft. Den vanlige norske arbeideren er taperen. Vi kan heller ikke ha en effektiv grensekontroll, da hele Schengen-område kan vandre fritt inn i fedrelandet. Kampen mot EØS og Schengen avtalen blir sammen med en strengere innvandringspolitikk viktige saker for et tryggere og bedre Norge,» mener han.