Skattelettepartiet som forsvant

«Fremskrittspartiet er i regjering, med et annet parti som også har lovet skattelettelser. Da skulle man tro at det var mulig å få flertall i regjeringen for betydelige reduksjoner i inntektsskatten, Fremskrittspartiets hovedsak helt tilbake til den tiden da partiet het «Anders Langes Parti til sterke reduksjoner av skatter og avgifter og offentlige inngrep».  Men hva har skjedd med partiet i regjering? Er det blitt for gøy å kjøre rundt i flotte biler og sole seg i glansen av flotte titler,» spør lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal. 

Regjeringen med Fremskrittspartiets finansminister Siv Jensen i spissen la i presentasjonen av budsjettet vekt på at 88 prosent av skatteyterne får skattelettelser. Og det er riktig: Nesten en hel krone pr. dag. Skatteytere med inntekter under 150 000 kroner får 100 kroner i året i skattelettelse, skatteytere med inntekter mellom 250 000 og 600 000, der nesten alle nordmenn ligger, får hele 300 kroner pr. år.  30 kroner pr. måned.

Samtidig økes bensinavgiften til 5,27 kroner pr. liter, fra 5.19. Avgiften på elektrisitet økes med 1,6 prosent.

«Gratulerer Siv Jensen med å ha nedlagt «partiet til sterk reduksjon av skatter og avgifter,» kommenterer lederen for Demokratene i Norge. Han reagerer også på at budsjettet reduserer muligheten til å få arbeidsledighetstrygd, i dag kalt «dagpenger». «Det vil kun føre til at flere arbeidsledige må gå til sosialkontorene og be om penger, med de mange problemene det medfører, og den ydmykelsen mange, riktignok uten grunn, føler at det er,» mener Makvan Kasheikal. Han har registrert en økning på 1,6 milliarder til sykehusene, men mener at det langt ifra er nok.