Reagerer på manglende støtte til dyrevelferd

I regjeringens budsjettforslag for neste år kuttes all støtte til frivillig dyrevern! Samtidig som pelsnæringen får 2 millioner kroner! 30 organisasjoner som jobber for miljø, økologisk mat, villaks og dyrevern mister nå støtten. “Driften av frivillige organisasjoner bør skje selvstendig og ikke være avhengig av statlige overføringer. landbruks- og matdepartementet legger derfor opp til å avvikle ordningen,» heter det i budsjettet. Sentralstyremedlem i Demokratene i Norge, Jorunn Aaselle Olsen er rasende.

«Jeg raser over at dyrevelferds-organisasjoner ikke får støtte. Det er mange ildsjeler som jobber gratis. Og dyrene trenger mat. Men støtte pelsnæringen kan de ???All ære til de ildsjeler som jobber gratis i dyrebeskyttelsen og andre dyrevelferdsorganisasjoner,» kommenterer hun.