Helt uaktuelt med beredskapsmottak for asylsøkere

Av Amund Garfors, Demokratenes førstekandidat i Nordland. Først publisert i Fremover.

Jeg ser i Fremover at Utlendingsdirektoratet (UDI) ved deres direktør i region nord, Herr Bjørn Fridfeldt, som bestyrer dette forvaltningsorganet på vegne av regjeringen, han går nå ut og gir beskjed om at Narvik trolig snart kan begynne å gjøre seg klar for en fortsatt masse-invasjon av innvandrere. Ja, der UDI fabler om å legge et gigantanlegg, et såkalt beredskapsmottak for tusenvis av asylsøkere til  Narvik. Og det, på den nylig nedlagte flyplassen i Framneslia.  Noe som var en stor skandale og et svik,  som har satt Narvik tilbake med minst 60 år kommunikasjonsmessig.  Nei, kan ikke si jeg likte disse nye planene til UDI, for her lukter det virkelig trøbbel lang vei, når også Statsbygg viser interesse for dette overgrepet og eksperimentet.

Og det lover aldeles ikke godt for framtida.  Her snakkes det om å være klar, dersom en ny slik invasjon, eller en enda større strøm av fremmede,  enn den vi hadde over Storskog i Finnmark skulle oppstå.   Men ingen vet jo hva våre myndigheter kan finne på. For de er ikke å stole på!   Fordi våre grenser er i virkeligheten fysisk åpne for all verden. Og der fremmede bare kan ta seg over omtrent når det passer dem…

Det er vel verdt å merke seg i denne forbindelse, at dette anslaget som UDI opererer med,  ikke er basert på mennesker som er på vei for å prøve å komme seg inn i Norge, for så å bli kontant stoppet på grensa. Men tvert om; som de facto forventer at de helt risikofritt kan ta seg inn i landet vårt. Og der UDI allerede håper å kunne stille opp med tusenvis av Moelvenbrakker, telt eller Campinghytter på den lange og breie flystripa. Ei flystripe som sikkert kan ta imot 6-7000 personer.  Med andre ord, en grenseløs og grensesprengende kontinuerlig strøm av fremmede fra overbefolkede land. Og som på alle måter står i motstrid til alt det Norge og nordmenn representerer i en historisk, nasjonal, kulturell, etnisk og sosial kontekst. Ja, som bare forlanger og forlanger, der vi skal stille opp og bruke milliarder av kroner på en slik galskap.

UDI ser på muligheten for at den nedlagte flyplassen i Narvik kan bli transittmottak for asylsøkere. (Foto: Fritz Hansen)

UDI ser på muligheten for at den nedlagte flyplassen i Narvik kan bli transittmottak for asylsøkere. (Foto: Fritz Hansen)

At denne lille karrige landsdelen og Narvik kommune ikke på noen måte har strukturell bærekraft til å påta seg slike enorme byrder, det burde jo enhver oppegående riks og lokalpolitiker forstå. Med andre ord; ingen ”berikelser” –  men kun byrder, bekymringer, angst og usikkerhet blant lokalbefolkningen vil dette føre til. Og der det blir vårt problem å fø på disse. Ja, som skal ha enorme mengder med daglige resurser.

 For en ting er sikkert: Kommer dette beredskapsmottaket først på plass, så vil det bli permanent og for alltid! Og det som ikke UDI og Fridfeldt vil tale høyt om, men som alle vet kan skje med dagens politisk-korrekte kaos-kurs,  hvor innvandringen aldri vil stoppe, men bare fortsetter og fortsetter, det er at situasjonen i Norge for sin del er ytterst alvorlig. Ingen vet hvor mange terrorister som allerede er kommet hit, der de skjuler seg i mengden av asylsøkere.

Det vi også vet i tillegg, det er at Sverige står foran en sannsynlighetsberegnet systemkollaps allerede i år eller neste år. Og der vår lange riksgrense ikke på noen måte er beskyttet med hensyn til et slikt scenario, som vi så på Storskog – og som kan oppstå når som helst. ! En må også ta med i beregningen at overbefolkningen (demografiens forbannelse) i Afrika, Midt-Østen og Asia gjør innvandrerinvasjonen ”permanent” om den får vedvare uten akutte mottiltak.  UDI og regjeringen burde være såpass ærlig og edruelig der de snarest innser at vårt land aldri vil kunne overleve dersom dagens hasardiøse, uansvarlige ekstrem-politiske linje fortsetter.  Vi ser jo hva Norge er med på i Middelhavet, der dette skipet ”Siem Pilot”  som fører norsk flagg legger opp til.  Der tusenvis av afrikanere føres over Middelhavet hver eneste uke, og som til slutt trolig vil havne på dette asylmottaket i Framneslia. Ikke mye å se fram til for lokalbefolkningen…

Det er helt klart at dagens norske myndigheter som lar UDI være en slags stat i staten, de viser en tafatthet og en nonchalanse i disse livsfarlige tider, og som ikke kan benevnes annet enn som grov uforstand. Ja, som jeg mener grenser til politisk kriminalitet, hva gjelder uansvarlighet overfor rikets sikkerhet og den norske befolknings krav på sikkerhet og trygghet i eget land.

Sannheten er den, at det som foregår bak vår rygg, det er faktisk en sakte okkupasjon av fremmede som forflyttes inn på vårt territorium. Og som UDI og den norske regjering legger til rette for, når landet nå ligger åpent for massiv inntrengning. Der den nedlagte Framneslia flyplass skal brukes til å undergrave vårt eget land. Kan det da bli verre?

Jeg vil også benytte anledningen til å takke Ordfører Rune Edvardsen som ikke viser den store entusiasmen for dette vanvittige prosjektet. Og jeg håper at han på befaringen som skal være på fredag vender tommelen ned for disse planene.  Ordføreren må ikke på noen måte la seg blende eller forføres av glatte tunger i UDI, som lover gull og grønne skoger og penger i kommunekassa, dersom de får overta dette området. For dersom denne gettoen først er på plass, da blir den permanent og med alle de negative sider som vil følge med i kjølvannet.

 Det minste vi forlanger, det er at Narviks befolkning får si sin mening i en folkeavstemning. For vi kan ikke godta at politikerne skal dolke oss i ryggen. Og der vi skal påføres noe vi aldeles ikke vil ha!