Vi trenger mer kristendom og mindre islam

«I vår tid er vår vestlige kristne kultur under sterkt press fra andre religioner og kulturer. Det er derfor viktigere enn noensinne å forstå at kristendommen er et viktig bolverk for å forsvare vår norske kultur, vår historie og våre kulturelle tradisjoner. Den raskest voksende religionen i Vesten er islam, en religion som sikkert er bra for noen, men som samtidig bringer med seg mye negativt, blant annet i form av terror, antisemittisme, kvinneundertrykkelse, og fordommer mot homofile og generelt ikke-muslimer,» skriver Demokratene i Norges politiske nestleder, Vidar Kleppe, og fortsetter:

«Norge har mer enn tusen års tradisjon, historie og kultur som et kristent land. Til tross for det finnes det i dag ikke et eget konfesjonsbundet kristendomsfag i den norske grunnskolen. Det tidligere tradisjonelle kristendomsfaget er byttet ut med et fag som i praksis likestiller islam og kristendom. Det er med på å fjerne vårt forsvarsverk mot islam og svekker vår norske kultur og identitet. Det er det fullt mulig å mene uten selv å være personlig kristen.

Samme hva man personlig tror på er det ikke mulig å komme vekk fra det faktum at kristendommen har sitt utspring i en fredelig pasifistisk reformator, som ville det beste for folk, mens islam har sitt utspring i en voldelig hærfører. Det innebærer store forskjeller i verdier.

Norge som et kristent land gjennom tusen år bør kunne ha et eget konfesjonsbundet kristendomsfag. Foreldre som, fordi de er tilhengere av andre livssyn, religioner eller kristne retninger eller er ateister, ikke ønsker at deres barn skal lære at den lutherske kristendommen er den rette tro, kan få rett til å frita sine barn fra hele faget.

Vil vi ha mindre kriminalitet og mindre ondskap i vårt samfunn, må vi ha mer kristendom, ikke mindre. Det vi lærer som barn, er det som blir sittende i kropp og sjel resten av livet. Derfor er det uforståelig at verken Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet eller andre partier har støttet forslag fra Demokratene om å innføre konfesjonsbundet kristendomsundervisning fra første klasse i grunnskolen, med fritaksrett.

I tillegg bør det opprettes et nytt religions- og livssynfag der samtlige elever, uten fritaksrett, får en objektiv opplæring om alle trosretninger og religioner. Dette faget må imidlertid også innbefatte undervisning om kristendommen, og denne delen av pensum må stå i forhold til kristendommens styrke i den norske befolkningen. Denne undervisningen skal imidlertid være objektiv og ikke konfesjonsbundet. En slik undervisning er spesielt viktig for å gi minoritetsgrupper innføring i den største og viktigste religionen i vårt land.»