Høy bensinavgift og bompenger er drepende for distriktsbefolkningen

 «Jeg bor tidvis i Sande kommune, mellom Sande og Holmestrand. Dit går det kun noen få bussavganger om morgen og midt på dagen. Ellers er det umulig å kjøre buss fra boligen til jernbanestasjonen i Sande eller til nærmeste butikk. Dit tar det halvannen time å gå til fots. På sommeren, under skoleferien, går det ikke busser i det hele tatt. Fra Sande jernbanestasjon til Oslo går det for øvrig kun et tog i timen,» forteller Demokratene i Norges andre kandidat fra Oslo, Jan Simonsen.

«Sande kommune er langt ifra det eneste stedet i Norge hvor det er nærmest umulig å klare deg uten bil. Likevel mener mange av de gamle etablerte partiene at folk må kjøre mindre bil, og helst sette den i garasjen, alt på grunn av omstridte påstander om at menneskelige aktiviteter fører til en global oppvarming. En undersøkelse for noen år siden viste for øvrig at CO2 utslippene i Norge kun ville reduseres med nesten uleselige små tall selv om vi forbød all bilkjøring i Norge,» sier hsn, og legger til:

«Dessverre har begge de nåværende regjeringspartiene slått seg på den samme anti-bil-bølgen. I statsbudsjettet fra det tidligere så bilvennlige partiet Fremskrittspartiet og Høyre ble bensinavgiften foreslått øket.  Det er dårlig distriktspolitikk. Ikke alle nordmenn bor i et byområde med busser og t-baner.»