Hunder har bedre rettigheter enn mange eldre

«Husker dere veilederen som Mattilsynet tilbake i november 2014 publiserte vedrørende hundehold. Jeg har sammenlignet den med regelverk for eldre på sykehjem. Og her ser man at hundeveilederen inneholder langt mer detaljerte regler om aktivisering, mosjon og frisk luft – enn regelverket ovenfor eldre heders kvinner og menn på norske sykehjem,» sier politisk nestleder for Demokratene i Norge, Vidar Kleppe. Han står først på partiets liste i Vest Agder.

«Det eneste som slås fast om behovet for mosjon og frisk luft i den såkalte verdighetsgarantien, forskriften som “klargjør hvordan tjenestetilbudet skal utformes” bl.a. på sykehjem, er at tilbudet skal ivareta behovet for et mest mulig normalt liv – med normal døgnrytme og adgang til å komme ut,» sier Kleppe, som mener at Høyre/Frp-regjeringen har ansvaret siden de ikke har endret regelverket.

På spørsmål om hunder er sikret bedre tilgang til frisk luft enn landets sykehjemsbeboere, svarer generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbeth Rugtvedt slik: I praksis er det vanskelig å si, men i alle fall når det gjelder regelverket som slår fast at hunden skal mosjoneres og aktiviseres daglig, slik at den får dekket sitt behov for sosialt samvær – fysisk og mental aktivitet.

«Jeg er glad i dyr og mener at vi må ha et nasjonalt dyrepoliti i Norge, men det kan og skal ikke være slik at hunder i Norge skal og har bedre rettigheter på mosjon og frisk luft – enn våre eldre hederskvinner og menn som gjennom et langt liv har vært med på å bygge Norge».