En stemme på Sp er en stemme for Støre og enda mer innvandring

Senterpartiet har mange gode punkter i sitt program. Partiet fortjener honnør for å ha stemt mot EØS og Schengen samt for en god landbruks- og distriktspolitikk.

Vidar Kleppe er nestleder i Demokratene i Norge.

Men partiet har dessverre gjort lite for å få Norge ut av EØS og Schengen. Partiet kunne, og burde, ha stil krav om folkeavstemning om EØS og Schengen før det trådte inn i Stoltenbergs andre regjering i 2005. Dessverre fremsatte ikke Sp noe slikt krav, og Norge har forblitt en del av disse avtalene. Sp valgte å sitte i en regjering som administrerte EU-politikken til Ap, Høyre, FrP, KrF og Vestre i stedet for å bruke anledningen til å presse frem en folkeavstemning om disse viktige sakene. Dersom Demokratene kommer på vippen vil krav om folkeavstemning om EØS og Schengen være et at de viktigste kravene for å kunne støtte en regjering. De som stemte på Sp for å få Norge ut av EØS i 2005 kastet med andre ord bort sin stemme.

En stemme på Sp vil derfor ikke bidra til å få Norge ut av EØS og Schengen. Sp vil tvert i mot sette inn Støre som statsminister og alt tyder på at Støre vil liberalisere Norges alle rede alt for liberale innvandringspolitikk ytterligere. Da Europa ble invadert i 2015 gikk den sentrale Sp-politikeren Lundteigen ut og krevde at Norge skulle «ta i mot de som kommer». Resultatet av en slik politikk ville blitt flere hundre tusen ekstra ulovlige innvandrere i Norge.

Da Europa ble invadert ville Lundteigen åpne portene. Faksimile fra Dagbladet 28. september, 2015.

Høsten 2015 lovet Sp å delta i det såkalte «asylforliket» som skulle skape grunnlag for innstramninger i innvandringspolitikken. Men da saken ble avgjort i Stortinget i juni 2016 stemte Sp mot alle de viktige forslagene til innstramninger i innvandringspolitikken fra regjeringen. Ettersom også Venstre og KrF stemte mot fortsetter masseinnvandringen til Norge med uforminsket kraft. Sp, som utgir seg for å være et parti som vil bevare Norge, har sviktet.

De velgerne som ønsker at Norge skal tre ut av EØS og Schengen samt en god landbruks- og disktrikspolitikk og stopp i masseinnvandring og islamisering har derfor kun et pari å stemme på ved dette valget: Demokratene i Norge.

I februar 2015 avslørte italiensk etterretning at IS planla å invadere Europa med 500 000 flyktninger. Lundteigen krevde at Norge skulle hjelpe IS med dette.
Faksimile fra Dagbladet 20. februar, 2015.
https://www.dagbladet.no/nyheter/is-vil-skape-kaos-og-sende-500-000-innvandrere-inn-i-europa/60839453

 

Vidar Kleppe
Nestleder