AP og FrP: Samme innvandringspolitikk

«I det store og hele praktiserer Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet omtrent samme innvandringspolitikk,» skriver Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum. «Det har han helt rett i», mener Demokratene i Norges leder Makvan Kasheikal. Stavrum mener det bare er ord som skiller. Kasheikal er ening i det også.

Det kom tydelig frem under gårsdagens partilederdebatt, der Gahr Støre angrep Fremskrittspartiet på innvandring uten å nevne en eneste sak. Heller ikke Siv Jensen trakk frem konkrete problemstillinger. I stedet fokuserte Gahr Støre på Sylvi Listhaugs retorikk. 

«Sylvi Listhaug er kjempeflink i retorikk, og sier det vi alle ønsker å høre. Men i praktisk politikk er det ikke ordflom som teller, men faktiske politiske vedtak og resultater. Her har Fremskrittspartiet ikke oppnådd resultater. De innstramningene i asylpolitikken som Fremskrittspartiet har foreslått og delvis fått vedtatt, er omtrent de samme innstramningene som er vedtatt i resten av europeiske land. Flere land har en langt strengere asylpolitikk enn Norge. I Tsjekkia blir eksempelvis alle asylsøkere umiddelbart plassert i lukkede leier, og de må betale for mat og losji,» forteller Makvan Kasheikal.

 

Han mener det kun finnes et parti i Norge som tar asylstrømmen på alvor og vil ha betydelige innstramninger, og det er Demokratene i Norge. «Vi ønsker lukkede asylleirer, vil at flyktninger som reiser på ferie til de landene de har flyktet ifra, må fratas flyktningstatusen og sendes tilbake dit, at kun personer som er personlig forfulgt på grunn av politisk arbeid i hjemlandene skal kunne søke få innvilget asyl, og at krigsflyktninger skal returneres til leirer i nærområdene,» sier han.