Hva bør valget handle om?

«Stortingsvalget i år handler ikke om sosiale klasser, om hva du tjener. Det handler ikke om du er fattig eller rik. Det handler ikke om hudfarge, om hvor du ble født, eller hvor foreldrene dine ble født. Stortingsvalget handler om den avgjørende konflikten i samfunnet i dag. Det handler om norsk selvstendighet og vern om norske verdier», mener lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal.

«Skal vi bevare de grunnleggende norske verdiene? Som ikke er bunad, laks eller smalahovud. Det dreier seg om viktigere ting. Det dreier seg om å bevare demokratiske verdier, ytringsfrihet og rettsstatsprinsipper, norsk humanisme, og respekt for meningsmotstandere,» sier han.

«Disse verdiene er truet av verdier utenfra Norges grenser, av islamske verdier som bringes til Norge av tusenvis av muslimer som ankommer landet vårt årlig. Verdier som kolliderer med våre. Det er ikke humanisme å henrette homofile, ville drepe konvertitter, spre jødehat eller gifte bort barna med tvang. Kjønnslemlestelse av unge kvinner er heller ikke en norsk verdi,» mener Kasheikal, og legger til:

«Valget handler også om de som ønsker å bidra til fellesskapet og bevare felleskapet og de som vil ødelegge det. Det handler om folk som bruker lastebiler som et transportmiddel mot de som bruker det som våpen. Derfor er det viktig å stemme i år, for å bevare tryggheten og det moderne samfunnet som vi har bygget på vestlige verdier».