Vi må få en eldreminister

Nå er det på tide at vi tar de eldre på alvor !!utgangen av mars 2017 var det 899 000 personer Som får alderspensjon i Norge. Nå er det på tide at vi tar de eldre på alvor !!utgangen av mars 2017 var det 899 000 personer Som får alderspensjon i Norge. I mars 2017 var det 155 500 alderspensjonister som fikk minstepensjon. Det er en økning på 15 100 sammenlignet med mars 2016. «Det skapes fattigdom blant de eldre for hvert år,» mener Jorunn Aaselle Olsen, som er tredjekandidat for Demokratene i norge i Vest Agder.

«Noen må stå opp for de eldre. Dette går ikke lenger å behandle de som bygde opp velferden vår dårlig. Det er en stor skam at vi ikke har eldeminister. For det er jo tydelig at de på stortinget ikke tar de på alvor, når de skaper flere og flere fattige minstepensjonister. Demokratene i Norge mener at alle pensjonister må ha minst 275 000 i året,» forteller hun.

«Danmark fikk sin første eldreminister i 2015, Sophie Løde. Sverige har også eldreminister. Nå må Norge også få det! Vi må hedre våre eldre og gi de det beste helsetilbud og omsorg. De bør slippe å ha økonomiske problemer i tillegg,» legger hun til.