Diskrimineringsombudet bør sparkes

NRK har fått mange klager som mener at NRK diskriminerer ved å ikke la en kristen nyhetsprogramleder ha på seg kors under nyhetssending, mens Faten Mahdi al-Hussaini får bruke hijab i «Faten tar valget». ««De to tilfellene er altså ikke sammenlignbare, fordi det er snakk om to forskjellige programlederroller», mener Likestillings- og diskrimineringsombudet som ikke vil foreta seg noe mer i saken. Det reagerer Vidar Kleppe, politisk nestleder i Demokratene i Norge, sterkt på.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har fått over 60 henvendelser om hijab-bruk i NRK-programmet «Faten tar valget», men mener kanalen ikke diskriminerer. Bakgrunnen er en sak i november 2013, da NRK-programleder Siv Kristin Sællmann fikk anmodninger fra ledelsen om å ikke bruke kors på TV. Saken endte med klagestorm til Kringkastingsrådet, som mot en stemme støttet NRK i saken.

Klagerne mener NRK diskriminerer ved å ikke la en kristen nyhetsprogramleder ha på seg kors under nyhetssending, mens Faten Mahdi al-Hussaini får bruke hijab i «Faten tar valget». «Helt forkastelig av et diskrimineringsombud,» mener Vidar Kleppe, som mener at hun burde få sparken etter hennes likegyldighet til propaganda for islam på denne måten.