De “grønne” partienes innvandringspolitikk gir langt høyere CO2-utslipp

Både Venstre, Sv og Miljøpartiet de grønne promoterer seg selv som miljøpartier. Alle partiene tror at menneskeskapte utslipp av CO2 har mye å si for klimaet og at det er avgjørende for klodens fremtid at disse utslippene reduseres.

I motsetning til politikerne fra disse partiene så vet ikke jeg med sikkerhet om menneskeskapte utslipp av CO2 driver de globale

MDG har en innvandringspolitikk som øker norske CO2-utslipp radikalt på sikt.

temperaturene. Vitenskapsmennene er jo uenige seg i mellom, og jeg har ikke forutsetninger for å vite hvilken side som har rett.

Det som imidlertid er åpenbart er at Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av CO2. Og det er like åpenbart at befolkningsveksten er uhyre viktig i denne sammenheng. Vokser befolkningen så vokser utslippene av CO2.

I et oppslag i Nettavisen fra begynnelsen av august heter det:

«Ny forskning viser at å få færre barn gir langt større klimaeffekt enn å kutte i flyreiser og bilbruk, ifølge magasinet Energi og Klima. En studie nylig publisert av forskere ved Universitetet Lund i Sverige og University of British Columbia i Canada, viser at færre barn vil gi størst årlig utslippsreduksjon av CO2 per person, ifølge Energi og Klima.»

De såkalte miljøpartiene er ikke pådrivere for at nordmenn skal få flere barn. (Tvert imot ønsker de muslimsk flertall i Norge så raskt som mulig.) Men de arbeider alle for masseinnvandring til Norge. Masseinnvandringen har samme effekt som økning i antallet barnefødsler når det gjelder befolkningsvekst og CO2-utslipp. Det at mange av innvandrerne som kommer føder langt flere barn enn nordmenn bidrar til å forsterke effekten på befolkningsveksten ytterligere. De grønne partiene gir Norge skyhøy befolkningsvekst og dermed høy vekst i CO2-utslipp.

Faksimile Nettavisen 7. august, 2017

Hvis den tredje verden hindres i å eksportere sitt befolkningsoverskudd til Europa vil det innebære at at disse menneskene forbli i økonomier som har langt lavere utslipp pr. hode. Det innebærer også at disse landene selv merker konsekvensene av uhemmet befolkningsvekst. De vil da bli tvunget til å treffe tiltak for å redusere befolkningsveksten. Og menneskene som fødes der vil ikke forsyne seg av våre CO2-kvoter i de internasjonale avtalene om dette.

Hansson, Lysbakken og Grande driver befolkningsveksten og dermed CO2-utslippene i været.

 

Den raske befolkningsveksten resulterer i flere veier og mindre natur.

Som nevnt er jeg i tvil om menneskeskapte utslipp av CO2 har mye å si for klimaet. Men under en hver omstendighet er det slik at den skyhøye befolkningsveksten er skadelig for miljøet. Den høye veksten gjør at stadig mer uberørt natur blir bebygget som veier, boliger, skoler, butikker osv. Veksten resulterer i mer trafikk og mer kø på veiene. Og de lokale utslippene fra biltrafikken øker i takt med trafikken.

Det er derfor åpenbart at Venstre, Sv og MDG på ingen måte er miljøpartier. De er miljøfiendtlige partier.

De av velgerne som er opptatt av miljø, bør derfor stemme på det partiet som har den strengeste innvandringspolitikken: Demokratene i Norge.

 

 

Høy befolkningsvekst resulterer i at vi får mindre natur og flere boliger. Samt skyhøye boligpriser.

 

Christen Krogvig
3-kandidat for Demokratene i Norges liste for Akershus