Sylvi Listhaug: God retorikk, ingen handlekraft, og mange bløffer

Jan Simonsen

I går gikk Sylvi Listhaug ut med et forlag om lukkede asylmottak for personer som har fått avslått på sine søknander. Det er mye for svakt. For mange asylsøkere fosvinner fra asylleirene lenge før den tiden. De har selv etter Listhaugs forslag full anledning til å stikke av når de forstår at de ikke vil få asyl, lenge før avslaget kommer.

Fra 2010 til 2015 kom det i snitt 820 asylsøkere i måneden, men i 2015 økte tallet til 2540 personer pr. måned etter den kraftige oppgangen gjennom høsten. Siden har ankomstene falt betydelig, og de ligger nå under nivåene fra årene før migrantkrisen. I 2016 kom det i snitt 270 personer pr. måned, hittil i år er tallet 375, ifølge Eurostat. Det viser at Sylvi Listhaug har rett i at Norge har fått en av de strengeste asylordningene i Europa, slik Sylvi Listhaug påstår, mener Aftenposten. «Det er langt fra korrekt», mener Demokratene i Norges andrekandidat i Oslo, Jan Simonsen.

«Sylvia Listhaug er dyktig i retorikk. Hun er flink til å skape falske inntrykk. Men faktum er at hun mangler den handlekraften hun gir inntrykk av å ha,» mener Simonsen. «Det var en ren løgn av Sylvi da hun tidligere i år sa at Norge hadde den mest restriktive asylpolitikken i Europa. I Tsjekkia blir asylsøkere umiddelbart internert i lukkede leirer. De må stille opp hver morgen for å bli telt. Og de må betale for kost og losji. I Ungarn er det bygget gjerde mot naboland. Å påstå at Norge har strengere regler enn dette er ren løgn fra en statsråd som selvsagt vet bedre. Men det er en god retorikk, og mange vil nok tro på det. Norge har strammet inn. Det er riktig. Men det har også alle andre land i Europa gjort.,» minner han om.

«Hvorfor kommer det da så få asylsøkere til Norge i år», spør Simonsen, og svarer: «Det er helt åpenbart. Da asylstrømmen var på sitt høyeste ble Europa tatt på sengen. Schengen-avtalen gjaldt. Den sier at man kan reise passfritt mellom medlemslandene. Kommer man først inn i Europa er det fritt frem for å ta seg inn i et annet land. Nå er situasjonen annerledes. Det er vedtatt midlertidige grensekontroller i de fleste landene nedover i Europa. Et land som Ungarn har sågar laget et grensegjerde. Det er blitt tilnærmet umulig å ta seg oppover i Europa fra Italia, Hellas, eller Spania. Og Norge og Finland ligger jo lengst vekke. Med mindre FrP får flertall for sitt nye forslag om at det skal bli mulig å søke om asyl  i Norge utenfra, vil det selvsagt være svært vanskelig å få asyl i Norge» sier Simonsen.

«Det er årsaken til at så få asylsøkere kommer til Norge nå, ikke handlekraft fra regjeringen. Den mangler totalt. Man har ikke engang klart å få på plass et vedtak om at alle nye asylsøkere skal plasseres i lukkede leirer fra snkomst og inntil søknadene deres er behandlet, og det til tross for all terrorismen i Europa der mange av terrorhandlingene foretatt av asylsøkere, som også er høyt oppe på statistikken over voldtekter, ran og narkotikaomsetning,» legger han til.