Hver femte norske muslim mener vold mot jøder er greit

I en spørreundersøkelse foretatt av Holocaust-senteret svaret 20 prosent av muslimer bosatt i Norge at det er greit å bruke vold og trakassering mot tilfeldige jøder, begrunnet med at de misliker at Israel etter deres mening behandler palestinerne dårlig. 12 prosent av den norske befolkningen mener det samme.

Studien konkluderer med det blant annet leder for Demokratene i Norge i Oslo, Max Hermansen, har påpekt, at muslimer har langt mer utbredte fordommer mot jøder enn hva resten av befolkningen har. Han var lærer i en videregående skole og opplevde muslimske elever som ga uttrykk for at Hitler burde ha gjort «en bedre jobb» og drept samtlige jøder, uten å bli satt på plass av klassekamerater.

Hele 28,9 prosent av de muslimene som bor i Norge har negative fordommer mot jøder, og tror på konspiratoriske påstander om at verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser. 13 prosent av den norske befolkningen tror på de samme konspirasjonsteoretiske teoriene ifølge Aftenpostens omtale av studien.