Ingen sharia-lover i Norge

«I kongeriket Norge er det Norges Lover som gjelder.  Demokratene i Norge slår tindrende klart fast at de som kommer til landet vårt med sharia-lover i sin kulturelle bagasje må nektes innreise til Norge. Sharia er verdiløse og ugyldige i et sivilisert samfunn som det norske».

Det mener politiske nestleder i Demokratene i Norge, og førstekandidat for partiet i VestAgder, Vidar Keppe.

«I muslimske land som praktiserer sharia, gjelder ikke norsk lov. Derfor må alle innvandrere som har fått opphold i Norge rette seg etter norske lover og regler i alle livets sammenhenger,» sier han, og legger til:

«Hvert forsøk fra fremmede som vil forandre på vårt lovverk og norsk kultur ved å innføre sharia-lover i Norge må stoppes. Derfor trenger det norske folk representanter fra Demokratene i Norge, på stortinget etter valget den 11.september».