Jeg vil alltid sette det norske folk først

«Som 1. kandidat for Demokratene i Norge med 8 års stortingserfaring fra tidligere vil jeg alltid sette det norske folk og Norge først, i alt jeg gjør. Derfor vil et av mine første forslag være å stoppe arbeidsinnvandring og sikre norske arbeidsplasser. Jeg vil foreslå en folkeavstemning om norsk innvandringspolitikk og EØS-avtalen,» sier Vidar Kleppe som er førstekandidat på listen til Demokratene i Norge i Vest Agder.

«Jeg vil også fjerne all økonomisk støtte til trossamfunn, utvise hatimamer, stenge moskeer som ikke følger norsk lov, og fjerne alle økonomiske ytelser til fremmedkrigere. Alt dette må til for å trygge Norge i kampen mot radikal islam. Fremmedkrigere bør fratas statsborgerskap,» mener han, og legger til:

«Jeg vil videre øke minstepensjonen og uføretrygden til norske statsborgere til 275.000 pr år som årlig skal indeksreguleres, fjerne samordningen for gifte pensjonister. Innføre et “singelfradrag” for enslige og aleneboere. Tann og øye må bli en del av kroppen som dekkes på normal måte av folketrygden. Den beste kreftmedisin som redder liv skal gis gratis til alle norske kreftpasienter. Norske lokalsykehus må videreutvikles og styrkes. Og jeg har selvsagt allerede forslaget klart om å fjerne alle bomstasjoner og rushtidsavgiften for norske bilister.»