Kleppe tar opp problemene med sigøynerleir på nytt, etter TV-program

Da Demokratene i Norges gruppeleder i bystyret i Kristiansand, Vidar Kleppe, i januar spurte byens Høyre-ordfører om han ville gripe inn mot sigøynerleiren under en av byens broer, ble han avfeid av ordføreren og det politiske flertallet i bystyret. Selv ikke Fremskrittspartiet ville fjerne sigøynerleiren selv om Kleppe kunne vise til at det gjennom årenes løp har vært mange oppslag i media om at det i miljøet “i og rundt” romleiren, har det blitt begått alvorlig kriminalitet som: Salg av narkotika, menneskehandel, hallikvirksomhet, vold, smugling, tjuveri, minibanksvindel.

Etter et program i NRK-Brennpunkt nylig, som avslørt grov kriminalitet i kjølvannet av dette tiggermiljøet, tar Kleppe saken opp på nytt.

«Etter å ha sett NRK- Brennpunkt programmet lykkeland i kveld er det helt nødvendig å stille ordføreren spørsmålet om han nå har endret syn og vil gi et nytt og bedre svar på min interpellasjon datert den 5. januar 2017, om lovløse tilstander i romleiren under vesterveibroa,» skriver Kleppe i en interpellasjon til orføreren, og spør på nytt: «Vil ordføreren støtte Demokratene i at det nå snarest må tas et politisk initiativ for å fjerne romleiren under Vesterveibroa?”