Kurdistan fjerner dødsstraffen, nå kan mulla Krekar trygt utvises

Flere kurdiske aviser, inkludert Rudaw, melder nå at alle fanger i de kurdiske styrte områdene av Irak som har fått idømt dødsstraffer har fått redusert sine straffer til 15 år i fengsel. I praksis betyr det at de nordirakiske kurdiske selvstyremyndighetene har avviklet dødsstraffen, selv om loven ikke er formelt endret enda, mener lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal, som er kurder og følger godt med i det kurdiske nyhetsbildet.

Det betyr at hindringene for å sende mulla Krekar ut av Norge nå er fjernet.

Årsaken til at mulla Krekar ikke er utvist fra Norge og sendt til Nord Irak har vært risikoen for at han ville bli idømt dødsstraff og henrettet. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som Norge har signert forbyr medlemsstatene å ha dødsstraff, og er også blitt fortolket slik at medlemstatene ikke kan utvise mistenkte kriminelle til land hvor de risikerer å bli dømt til døden og henrettet.

Kashekal minner om at dette er den samme metoden som ble benyttet da de tidligere østblokklandene avviklet dødsstraff etter krav fra Europarådet og EU. Først ble alle henrettelser av allerede dødsdømte fanger stanset. Deretter ble deres dommer omgjort til fengselsstraffer, og til slutt ble lovene formelt endret.

«De kurdiske selvstyremyndighetene er vestlig orienterte og demokratiske. Det er ikke overraskende at de nå har endret samtlige dødsdommer til fengselsstraffer,» sier han.  Kasheikal mener det ikke lengre finnes noen fornuftig begrunnelse for ikke å sende mulla Krekar til Nord Irak slik at han kan bli stilt til rette for sine antatte forbrytelser.