Lokal museumsbestyrer får dobbel statsministerlønn

I Kristiansand bygges det nytt kunstmuseum som skal stå ferdig i 2020. Men museumsdirektøren er allerede ansatt. Den nye direktøren for Sørlandet Kunstmuseum/Kunstsiloen, som skal forvalte kunstsamlingene til blant annet Sørlandets Kunstmuseum, heter Reidar Fuglestad, og han får en årslønn på 3 millioner kroner, nesten det dobbelte av lønnen til statsminister Erna Solberg, som har en lønn på 1.593.242 kroner. 

Helt nøyaktig er lønnen til den lokale museumsdirektøren satt til 2 950 000 kroner. 1 750 000, av lønnen, et beløp større enn statsministerlønnen, blir betalt av AKO Kunststiftelse., som er navnet på velgjører Nicolai Tangens stiftelse. Også kunst fra denne stiftelsen blir å finne i det nye museumsbygget. Men i tillegg til denne lønnen spytter også Sørlandets kunstmuseum inn 1,2 millioner, som i praksis dekkes av skattebetalerne.  

«Reidar går ikke ned i lønn. Totalt får han 2.950.000 kroner i året for jobben,» sier styreleder Jan Vincents Johannessen til Fædrelandsvennen. Reidar Fuglestad var tidligere direktør for Kristiansand Dyrepark.tenes gruppeleder i Kristiansand bystyre, Vidar Kleppe, mener det burde vært nok med den lønnen som dekkes av stiftelsen. «At det offentlige er med å støtte opp om denne lønnen som tillegg til hva en privat aktør bidrar med, er underlig å forstå,» mener han, og viser både til at det er det dobbelte av statsministerlønnen og det dobbelte av lønnen til direktøren for Nasjonalgalleriet, som forvalter kanskje de største og mest betydningsfulle samlinger av kunst i landet. Han tar nå saken opp i bystyret i Kristiansand med spørsmål til ordføreren i Kristiansand.