Skal ikke distriktene ha rett på helsehjelp?

Lederen for Hordaland fylkeslag av Demokratene i Norge, Marianne Solheim, er fortvilet. «Tirsdag 7 mars fikk vi dommen. Går det som styret i Helse Fonna har vedtatt får vi ikke beholde akuttkirurgien ved Odda Sjukehus, dette til tross for at vi vet at nedleggelse av akuttkirurgi ved mindre lokalsykehus ikke kan begrunnes hverken faglig eller økonomisk,» sier hun.

«Små sykehus driver like billig og produserer like god helse som de store. Sykehustjenestene i Norge har vært underfinansiert, og dette har lagt press på de små lokalsykehusene. Helsepolitikk er etter mitt syn blitt offer for en forretningside,» mener hun.

«Det er langt til nærmeste sykehus og det vil være behov for akuttkirurgi også i fremtiden. Den siste tidens demonstrasjoner viser til den frykt og usikkerhet som nedleggelser av tjenester ved de små sykehusene skaper i lokalsamfunnene. Det handler om menneskeverd og trygghetsfølelsen vi alle har rett på å føle, også i distrikts Norge. Distriktene bidrar stort i verdiskapningen her i landet. Helsetilbudet er det viktigste godet i den norske velferdsstaten og vi som bor i utkantstrøk må kunne forvente et like godt tilbud som de som bor i de større byene, vi krever også lik rett på helsehjelp,» konkluderer Marianne Solheim.