Manglende politibevæpning kan resultere i drap

Den kriminaliteten som utføres i Norge er blitt langt hardere de siste årene. Det har skjedd en kraftig internasjonalisering, og kriminaliteten er blitt bedre organisert. Bruk av våpen er utbredt, og polititjenestemenn er oftere enn tidligere utsatt for alvorlige trusler og forsøk på bestikkelser. Vi har også sett en utvikling i retning av tøffere kriminelle ungdomsmiljøer, der ungdom ofte opptrer sammen i grupper basert på etnisk opprinnelse. Dette er ungdommer som allerede i en alder ned mot eller under den kriminelle lavalder har utviklet en våpenkultur, og mangler respekt for øvrighetspersoner.  

Jan Simonsen som er tredjekandidat for Demokratene i Norge i Oslo og tidligere har satt 8 år i stortingets justiskomite, mener det trengs strakstiltak for å beskytte politiet i den vanskelige og farlige jobben de utfører for å gi oss alle økt trygghet. «Det å bruke vold mot polititjenestemenn er mer alvorlig enn å bruke vold mot Jan Simonsen – fordi politifolkene setter seg selv i fare for å beskytte oss,» sier han. 

Politiets Fellesforbund tok opp denne problemstillingen allerede i 1998, blant annet i et brev til den daværende Verdikommisjonen. I dette brevet ble det pekt på at voldsutviklingen gir mange utfordringer til politirollen, at volden innebærer økt bruk av våpen innenfor de kriminelle miljøene, og at antall utrykninger med våpen er sterkt økende – noe som innebærer særdeles sterke psykiske belastninger for politiansatte og deres familier. «Denne utviklingen har akselerert og situasjonen er trolig langt verre i dag», mener Simonsen. 

Simonsen mener at politiet bør bære våpen, konstant, og ikke bare når terrortrusselen er på det høyeste. «I Israel har det vært mange tilfeller der terrorister går til angrep på polititjenestemenn eller sivilpersoner med kniv. Heldigvis blir de oftest skutt, såret eller drept, før de får sette kniven i sine ofre. Det skyldes at det er mange væpnede politifolk i gatene,» sier Simonsen. «Det nytter med bevæpning. Det er en uakseptabel situasjon at politifolk som selv blir skutt på, eller ser at sivilpersoner blir angrepet, må springe til sine biler for å hente ut våpenet før de kan forsvare seg selv, kollegaer eller sivilpersoner, slik situasjonen er i dag. I mellomtiden kan jo mange være drept,» mener han.