Miljøpartiet De Grønne angriper folk flest og vil ha fri innvandring

Som det fremgår av navnet er Miljøpartiet De Grønne et parti som setter miljøet i høysetet. De vil slutte med oljeproduksjon og ha langt høyere avgifter enn i dag på bilbruk og øke flyseteavgiften som Høyre/FrP-regjeringen sammen med deres samarbeidspartnere innførte, slik at det blir vesentlig dyrere enn i dag å bruke fly. På denne måten mener partiet at CO2-utslipp kan reduseres. Og partiet har en liberal innvandringspolitikk.

«Alt dette vil ødelegge den norske velferden, gjøre livet vesentlig dyrere og vanskeligere for folk flest, og resultere i en økt islamsk innflytelse i vårt land,» mener Demokratene i Norges politiske nestleder, Vidar Kleppe.

Miljøpartiet De Grønne er et innvandringsvennlig parti og vil blant annet forenkle regelverket for arbeidsinnvandring, tillate doble statsborgerskap og gjøre det «mye vanskeligere å ta fra folk statsborgerskapet», stoppe bruk av midlertidig oppholdstillatelse for mindreårige asylsøkere, og grunnlovsfeste retten til asyl.

Partiet er positivt til EØS-avtalen og arbeidsinnvandring. «Arbeidsinnvandring er den største årsaken til innvandring til Norge i dag. Arbeidsinnvandring er positivt for norske bedrifter, som kan rekruttere nødvendig og kvalifisert arbeidskraft fra utlandet. Norge er et rikt land med et attraktivt arbeidsmarked, og EØS-avtalen har bidratt til at flere har kommet for å jobbe i Norge. De Grønne ønsker å legge til rette for arbeidsinnvandring også fra land utenfor EØS-området, med utgangspunkt i norske bedrifters behov for kompetanse og arbeidskraft. Det krever et enkelt og forutsigbart regelverk både for bedrifter og arbeidstakere, og redusert saksbehandlingstid,» heter det i partiprogrammet.

Partiet mener at flyktningstrømmen til Europa kan stanses gjennom å motvirke klimaendringer. «De Grønne vil stå opp for flyktningretten, og ønsker en ansvarlig og anstendig flyktningpolitikk. Den vil være forankret i anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger og i våre lange tradisjoner for å bidra internasjonalt og her hjemme,» heter det blant annet i partiprogrammet.

«Å slutte med en oljeproduksjon som skaffer Norge store inntekter, vil gjøre Norge mindre rikt. Andre land som ikke har spart opp et slikt fond har vært nødt til å svekke sine pensjonsordninger. Det er en situasjon Norge ikke bør komme i,» sier Vidar Kleppe.

«Økte bilavgifter vil svekke folks økonomi fordi de får økte utgifter. Det vil ikke føre til redusert bilbruk, i alle fall ikke i distriktene, der det ikke går offentlig transport og folk er avhengig av å ha privatbil for å komme seg jobb eller barnehager,» mener Kleppe.

Han er også sterkt imot å øke utgiftene til å fly. «Flyseteavgiften var i seg selv en liten katastrofe. Og den kan bli større dersom Miljøpartiet De Grønne havner i vippeposisjon i Stortinget. For selv om AP stemte mot avgiften, som blant annet førte til at Rygge Flyplass ble nedlagt, vil Miljøpartiet De Grønne i vippeposisjon ikke bare forhindre at avgiften blir fjernet, men også øke den. Dermed vil det bli  vanskeligere for pensjonister og barnefamilier å ta seg en velfortjent weekendtur til en europeisk storby, og dyrere for studenter å reise til hjembyen deres i helgene,» spår Kleppe.

Og innvandringspolitikken til De Grønne med fri arbeidsinnvandring fra alle verdens land, mener han er katastrofal. «Den vil føre til økt arbeidsledighet blant nordmenn, og bringe flere muslimer til vårt land. Det ønsker ikke Demokratene i Norge,» slår han fast.