Med skråblikk på Kirkens Nødhjelp

Tor-Andre Hopen - Demokratene TrøndelagKirkens Nødhjelp gjør mye bra for nødlidende mennesker i den tredje verden og for mennesker på flukt fra krig og forfølgelse.

De fleste av oss vil i disse dager få besøk på døren av bøssebærer fra Kirkens Nødhjelp i anledning organisasjonens innsamlingsaksjon «fasteaksjon 2017» som går av stabelen 2-4.april.
Samtidig som innsamlingsaksjonen pågår er det viktig å minne velgerne på enkelte problemstillinger knyttet til ledelsen i Kirkens Nødhjelp, problemstillinger folk flest burde vite litt om før lommebøkene vrenges for hundrelapper man samvittighetsfullt gir til Kirkens Nødhjelp – en organisasjon som ellers gjør mye godt og bra for å hjelpe mennesker i nød skriver fylkesleder i Nord-Trøndelag, Tor-Andre Hopen, og fortsetter:

Kirkens Nødhjelp har i flere år arbeidet målrettet i kulissene for at norske myndigheter skal fjerne all økonomisk støtte til norske mat-produsenter, dette gjelder i hovedsak landbruket og fiskerinæringen vår. Ledelsen i Kirkens Nødhjelp mener at en globalisering av matproduksjon og økt import av mat fra u-land skal føre til utjevning i forskjellen mellom fattige og rike land og dermed gjøre verden mer bærekraftig og rettferdig hva tilgangen til mat angår.
Dette er en politisk retning og ideologi i sterk kontrast til Demokratenes politiske standpunkt. Demokratene i Norge vil motsetter seg en utvikling i retning av økende globalisering og avhengighet av importert mat da videreføring og styrking av norsk matproduksjon i distriktsnorge er en absolutt forutsetning for at Norge i fremtiden skal kunne være selvforsynt gjennom egen matproduksjon og samtidig ha en bærekraftig distriktpolitikk som gir livsgrunnlag for landbruksnæringen og fiskerinæringen i vårt langstrakte land.
Som nasjon er vi i uoverskuelig fremtid avhengig av et bærekraftig distriktsnorge dersom vi ønsker at folk skal kunne leve og bo andre steder enn i de mest tettbefolkede områdene og byene våre – et distriktsnorge med alle de naturressurser som her finnes og som vi i fremtiden progressivt vil bli mer avhengige av å utnytte.
Andre aspekt ved økende globalisert matproduksjon er avskoging av store landområder, dyre-velferd, matsikkerhet (herunder gen-modifisert mat, sprøytemidler, forurensing, sykdom og smittefare), mv. – alt i alt dystre konsekvenser som følge av at Norge (og Europa) skulle blitt mer avhengig, enn vi allerede er i dag, av å importere mat fra bl.a. u-land etter først å ha forringet og rasert konkurranseevnen til egen matproduksjon og dermed livsgrunnlaget for svært mange mennesker som bor i distriktene, samt bærekraften distriktsnorge i sin helhet og på mange områder i samfunnet representerer for nasjonen vår.

Generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland, appellerte for et par år siden i brev til våre rikspolitikere om at Norge minst måtte tredoble inntaket av syriske flyktninger.
Demokratene i Norge motsetter seg en slik politiske føring som Kirkens Nødhjelp fremmer om å ta inn tusenvis av mennesker fra fremmede kulturer til Norge. De langsiktige konsekvensene ved en slik ideologi vil åpenbart forringe vår egen kultur (herunder vår demokratiske og kristne kulturarv) og vår nasjonale velferdsmodell vil kollapse innen overskuelig fremtid. Ikke minst vil konsekvensen ved å ta inn tusener av mennesker fra fremmede kulturer til Norge logisk nok føre til økt terrorfare og gjøre norske myndigheter ute av stand til å garantere oss borgere trygghet og sikkerhet i vårt eget land – se bare over grensen til vårt naboland Sverige hvor det i dag er boligområder hvor hverken brannvesen, ambulanse eller enslige politipatruljer våger å kjøre inn i alene.
Demokratene i Norge ønsker ikke å overlate en nasjon i kulturell og økonomisk forfall til våre barnebarn og etterkommende slekter, Demokratene vil kreve en generell begrensning i innvandringen, i det minste skal en innvandring foregå kontrollert, regulert og være bærekraftig for Norge.
Norge skal utelukkende satse på bistand og hjelp i nærområder/naboland når store folkegrupper flykter fra krig og forfølgelse og når store livstruende naturkatastrofer rammer. Demokratenes politikk er både forsvarlig, human og økonomisk bærekraftig, ikke minst med tanke på fedrelandet vi ønsker at våre barnebarn og fremtidige slekter skal arve.

Norges oljereservoarer vil logisk nok ta slutt en dag, og penger vokser som kjent ikke på trær, selv om venstreliberale politikere og media tror det.

Avslutningsvis tar Demokratenes fylkesleder i Nord-Trøndelag til orde for å oppfordre generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp til å donere halvparten av sin uforholdsmessige høye årslønn til egen innsamlingsaksjon «fasteaksjon 2017» – det ville gitt generalsekretæren et beundringsverdig ettermæle hos majoriteten av giverne, nemlig middels og lavtlønte skattebetalere som av samvittighetsgrunner vrenger lommeboken for å gi når Hellands bøssebærere i disse dager banker på vår dør.Følg oss på facebook#DemokrateneTrøndelag #DemokrateneSteinkjer #DemokrateneTrondheim #Valg2019 #Kommunevalg #SteinkjerKommune #TrondheimKommune #TorAndreHopen #KirkensNødhjelp #Trøndelag #Steinkjer #IndreFosen #Fosen #Stjørdal #Værnes #Levanger #Skogn #Frosta #Verdal #Inderøy #Mosvik #Verran #Vikna #Namsos #Namskogan #Snåsa #Trondheim #Oppdal #Røros #Orkdal #Skaun #Klæbu #Melhus #Malvik “Kirkens Nødhjelp “TV-aksjon” / Artikkelansvarlig Tor-Andre Hopen