Vil ha økt bruk av folkeavstemninger

«Et ekte demokrati krever aktivt samarbeid med folket, ikke bare en stemme på et parti som muligens aldri får gjennomført noe av det de sier før valget. Kommer man til makten må det alltid inngås kompromisser med andre partier, og et kompromiss som ofte er en halvveis løsning og ikke godt for noen. Så lenge våre politikere velger å bruke mer tid på å gnage på hverandre enn på å følge opp det mandatet velgerne har gitt dem til å skape noe sammen vil politikerforakten bare øke, mener organisatorisk nestleder i Demokratene Per-Christian Stenvaag. Derfor tar han til orde for økt bruk av folkeavstemninger.

«Om vi fikk folkeavstemning for de fleste viktige saker hadde vi kommet langt i det vi kaller demokrati. Demokratene har en grunnleggende tillit til at folk flest selv har forutsetninger for å ta demokratiske beslutninger om viktige spørsmål. Derfor ønsker vi i mye større grad forpliktende folkeavstemninger,» sier han.

Stenvaag mener at en modell kan være å samle for eksempel 100.000 underskrifter med krav om en nasjonal folkeavstemning om et tema. Disse underskriftene kan samles inn via elektronisk ID som er utstedt av myndighetene, men reelle signaturer kan også være akseptabelt.

«Demokratene mener kun norske statsborgere har rett til å delta i folkeavstemninger. Vi ønsker også at forpliktende folkeavstemninger i mye større grad skal brukes i lokale spørsmål. I dagens system er folkets reelle makt begrenset, men Demokratene i Norge ønsker et politisk system der folket får reel makt slik det hadde i antikkens demokrati i Athen. Overgangen til direkte demokrati innebærer en radikal overføring av makt fra landets elite til folket,» sier han.