Regjeringen har sviktet lokalsykehusene 

«Demokratene støtter selvsagt alle de gode krefter som vil opprettholde akuttmedisinsk tjenestetilbud ved alle landets sykehus. Vi vil derfor sterkt anmode regjeringen om snarest å gi helseminister Bent Høie en instruks som ivaretar dette,» sier Demokratene i Norges politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Det er stikk i strid med god takt og tone i norsk velferd å bygge ned helsetilbudet i landet. Norge har råd til å opprettholde også akuttkirurgisk tilbud ved samtlige sykehus, store som små. Når Norge har tatt på seg rollen som et av verdens mest sjenerøse sosialkontor, er det en skammelig feilprioritering å legge ned noe som helst i vårt eget helsevesen. Det samme gjelder fødestuer, traumemottak og nødvendig personale,» sier han.

Kleppe slår fast at Demokratene derfor støtter de krefter som vil opprettholde akuttmedisinsk tjenestetilbud ved alle landets sykehus. Han anmoder regjeringen om å gi helseministeren en instruks som ivaretar dette. «Når ulykker o.l. skjer, skal man ikke være nødt til å frakte den eller de tilskadekomne over lange avstander, når det ofte står om minutter for at liv skal kunne reddes. Et topp moderne, fullt utrustet og uavkortet helsetilbud skal og må Norge ha også ved alle landets lokalsykehus,» mener den politiske nestlederen i Demokratene i Norge.