Absurd forslag fra Venstre

Jan-Ove Fromreide er andre kandidat på stortingslisten til Demokratene i Norge i Hordaland. Nå raser han over forslaget fra Venstre og å gi automatisk norsk statsborgere til barn av flyktninger som fødes i Norge. Konsekvensene av forslaget vil etter all sannsynlighet være at barna får bli og foreldrene får familiegjenforening, slik at hele familien vil få varig opphold i Norge. Venstres innvandringspolitikk vil bli dyr for Norge, mener han.

«Venstre vil kutte i sykelønnen, men gi flyktningers barn norsk statsborgerskap, som sikrer familiegjenforening. Venstre vil ikke at barn av flyktninger født i Norge kan bli deportert fordi foreldrene mister status som flyktninger. I stedet vil partiet at de får statsborgerskap fra fødselen, og dermed også rett til å søke om familiegjenforening. Dette er en hån mot alle norske slitere i samfunnet,» sier Fomreide.

«En slik absurd innvandringspolitikk skal vi gjøre alt for å bekjempe» lover han på vegne av Demokratene i Hordaland.