Norske sjøfolk på norske skip

ABC nyheter skriver at regjeringen vil tillate at en del av fergene som

Christen Krogvig

trafikkerer norske havner, skal få lov til å flytte skipene fra det ordinære skipsregisteret til Norsk internasjonalt skipsregister. Dermed får rederiene også lov til å ansette utenlandsk mannskap på lokale lønnsvilkår. Norsk sjømannsforbund hevder at de internasjonale lønningene for matroser ligger på 35 kroner timen, mot 160 kroner i Norge.

Det å stanse utflaggingen av norske arbeidsplasser samt å stanse tiltak som undergrave norske arbeids- og lønnsvilkår er en svært viktig sak for oss i Demokratene i Norge.

Lovverket må endres

På 80-tallet ble norske sjøfolk utkonkurrert fra norske skip på de syv hav. Nå frykter jeg at norske sjøfolk i fergetrafikk, i innenriks fart og på kontinentalsokkelen skal lide samme skjebne som sjøfolkene i utenriks skipsfart. Stortinget må sette ned en komite som skal komme med forslag til hvordan norske arbeidsplasser kan beskyttes.

En mulig løsning pålegge rederne minstekrav til andel ansatte med norsk statsborgerskap. Jeg ser for meg at ferger som løper mellom norske og utenlandske havner, skal pålegges å ha minst 40% norske statsborgere i mannskapet.

Det er også grunn til bekymring for fremtiden til norske ansatte i offshorebransjen. Jeg kan tenke meg å pålegge eierne av norske offshore-skip, ferger som kun trafikkerer norske havner, norske borefartøyer og ansatte på faste installasjoner på sokkelen at de skal ha ha minimum 80 prosent norske statsborgere blant mannskapet.

Det er også likende problemer i andre bransjer, blant annet luftfarten, bygg- og anlegg, renhold osv. Også her må vi finne frem til lovregulering reguleringer for å sikre norske arbeidsplasser.

Hva med EØS?

Hvem gang man kommer med forslag til noe som er bra for Norge blir man møtt med innsigelser om at forslagene kan tenkes å være i strid med EØS-avtalen. Men vi er et opposisjonsparti, og en av våre viktigste saker er nett opp å si opp hele EØS-avtalen. Hvis EØS-avtalen hindrer politikerne å treffe tiltak mot sosial dumping, så er det viktig å få dette frem. Folket må skjønne at EØS er en katastrofe og stemme på partier som vil at Norge trer ut av EØS og/eller holde en folkeavstemning om denne avtalen.

Demokratenes nestleder, Vidar Kleppe, stemte mot EØS-avtalen i da denne ble behandlet i Stortinget. Og det var flere i stortingsgruppen som ikke ønsket å gå inn i EØS uten en folkeavstemning, blant annet Fritjof Frank Gundersen og Jan Simonsen.

Hvis Carl I Hagen ikke hadde brukt partipisken i EØS-spørsmålet kunne vi i FrP den gang ha veltet hele avtalen.

Norske arbeidstagere skyves ut fra arbeidsplass etter arbeidsplass. Nå er det de ansatte i fergerederiene som står for tur.