Nå må det ryddes opp i asylsvindelen

 «Siden av midten av 1980 tallet har jeg hevdet som politiker: Norge har alt for mange grunnløse asylsøkere som har fått opphold i fedrelandet. Flere av dem reiser stadig hjem på ferie til det landet de sa de flyktet fra. Dette er rett og slett svindel med Norske asylregler og det norske folk som ikke kan godtas,» mener den politiske nestlederen i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe. 

«Det er en kjent sak at eksempelvis personer fra Somalia og fra Eritrea som har fått asyl i Norge for at de var forfulgt, reiser hjem igjen til Somalia og Eritrea på ferie. Dette er etter min mening et klart brudd på betingelsene for at de fikk asyl at det må medføre at disse personene må frata sin asylbeskyttelse i Norge og sendes hjem igjen til Somalia og Eritrea – for godt,» sier han, og legger til: 

«Og for de av disse grunnløse asylsøkerne som har fått innvilget norsk statsborgerskap må sakene selvsagt gjennomgås på nytt for å se om statsborgerskapet ble gitt på sviktende grunnlag. Jeg og Demokratene i Norge vil derfor sette en snarlig stopp for denne asylsvindelen. En svindel som for øvrig også UDI tidligere har bekreftet er omfattende».