Når EU driver tjuvfiske på snøkrabbe

Hva er det som rører seg i hodet på EUs fiskerikommisær Karmenu Vella fra Malta som gir fiskefartøy fra EU-land tillatelse til å tjuvfiske snøkrabbe i vernesonen utenfor Svalbard, der Norge uomtvistelig har suverenitet, spør Pål Andor Østvold, som er bystyremedlem for Demokratene i Sandnes. «Som EØS medlem er vi lakeier av systemet, selv om vi enda har suverenitet på noe i Norge».

Til tross for at Per Sandberg som leder av Fremskrittspartiets programkomite har satt noen spørsmålstegn ved EØS-avtalen mener Østvold at vår fiskeriminister fremdeles er EØS-tilhenger, noe han mener ikke er spesielt heldig for Norge og landets ressurser i denne forbindelsen.

«Per Sandberg (FrP) har lenge gått rundt og skiftet mening etter hvilken retning den politiske vinden blåser og det merkes i helgarderingene som partiet han representerer her. Den ene kommer og sier at de er for EØS men mot EU, mens vi i realiteten er 95% i EU fordi vi nettopp har akseptert alle EU direktivene, ja vi er faktisk det landet innen hele EU systemet som har akseptert mest direktiver! Og vi er liksom utenfor EU,» skriver han, og fortsetter:

Når EU plutselig ser for seg at de har rett på det som er på bunnen av Svalbardsonen, men ikke det som er i sjøen, så er vi med engang ute på «grunt vann», da har EU tatt seg til rette, og hva sier det ikke om mentaliteten til EU systemet når de kan finne på å lage egne regler eller egen forståelse på lovteksten rundt dette? Er de underskrevne avtalene i EØS systemet så dårlig forfattet at de er åpne for egen tolkning?

Hva sier det om Norges forsvar mot slike tolkninger? Hvorfor ble ikke dette sjekket ut ved embetsmannskontakt mellom Norge og EU systemet igjennom EØS systemet vårt?

Kan vi fremover forvente at et aggressivt EU jobber hardt for å tyde avgjorte kontrakter til sin fordel, eller for å vise til at EØS avtalen i bunn og grunn er bare et juksenavn, for å tekkes Norges befolknings tro på at vi ikke er medlemmer i EU? Og hvis så er tilfelle kan man lure på om at dette er et mer tydelig resultat for å demme opp for Brexit situasjonen?

Uansett er dette så urovekkende at det gir grunn til større mistanke og mer kontroll over hva Ap-H-FrP-KrF og Venstre solgte ut landet på i 92-94. Ikke bare fortsetter denne grupperingen med Høyrepartier, ja AP ble høyreparti når de signerte EØS avtalen og har oppført seg som Høyreparti i all ettertid! Men de har også sikret at stortinget har holdt oss innen EØS systemet fordi de er sterke nok og fordi de har gitt inntrykk av at det er to forskjellige politiske retninger på stortinget. Nå vet jo vi at det ikke er tilfellet, det er en majoritet av JA til EU partier som holder nei siden som gissel, selv om NEI siden sa nei til EU. Og det kan bare forandres på ved at folk innser realitetene og stemmer Demokratene i Norge og de Demokratene samarbeider med. Et klart sentrum alternativ er det som skal til for å rydde opp i stortinget og dets diktatoriske hold på det norske folket.

Når vi så kommer tilbake til tjuvfisket i ved Svalbard der det er gitt tillatelse fra EU om å fiske snøkrabber, hva annet er det gitt tillatelse til og hvem andre jatter med den norske befolkningen for å liksom vise at det er tiltak og motstand i dem, ja, for dette er jo et stort lureri som vi endelig kan fikse på til stortingsvalget i år.

Den eneste løsningen på dette er ikke bare å frigjøre seg fra EUØ-systemet med Schengen og det som følger med, men også passe på at det velges inn nye partier og politikere som har Norge Først som sin ideologiske plattform, ikke dem som mener at de er «For rike flest, men EU først»! «Demokratene i Norge Handler Lokalt, Tenker Nasjonalt og vil ha Norge Først!»