Norsk barnetrygd og kontantstøtte til utlendinger må stoppes

«Demokratene i Norge mener at det ikke burde være lov å sende barnetrygd og kontantstøtte hjem til barn som aldri har bodd i Norge. EØS- avalen må derfor sies opp og erstattes med en frihandelsavtale. Norske velferdsgoder skal gå til norske statsborgere og mennesker som jobber og betaler skatt her,» forteller partiets politiske nesteleder og førstekandidat for partiet i Vest Agder, Vidar Kleppe.

«Frp gikk til valg på å stanse eksport av barnetrygd og kontantstøtte. Men etter nesten 4 år i regjering, har Høyre og Fremskrittspartiet dessverre ennå ikke klart å gjøre noe nevneverdig med denne saken,» sier han, og legger til:

«Eksporten av kontantstøtte øker. Kontantstøtteeksporten er først og fremst knyttet til arbeidsinnvandrere med kone og barn i hjemlandet. Det er ikke bærekraftig at norske velferdsgoder som var ment til egne innbyggere nå blir spredd over hele Europa, mens norske pensjonister og trygdede sliter med å få hverdagen til å gå opp. Nok er nok!»