Støre prøver å lure pensjonistene

«Støre og Aps nye pensjonsforslag går ut på å fjerne dagens ordning, der pensjonistene hvert år kuttes med 0,75 prosent mot lønnsveksten. I den nye ordningen vil pensjonistene få halvparten av det arbeidstakere får. Pensjonene øker med 0,4 prosent dersom reallønnsveksten blir på 0,8 prosent. Mens ordningen i dårlige perioder vil kompensere motsatt vei. Blir det en reallønnsnedgang på 0,4 prosent, får pensjonistene 0,2 prosent. Dette gir inntrykk av at Ap vil fjerne underreguleringen. Mens det egentlig bare erstatter den med en annen form for underregulering,» skriver Jorunn Aaselle Olsen, som er tredje stortingskandidat for Demokratene i Norge i Vest-Agder. Hun fortsetter:

«Støre skaper inntrykk i media at han jobber for at pensjonistene skal få bedre økonomi . Men det han egentlig foreslår er lavere lønnsvekst for pensjonister enn for resten av samfunnet. Ap har visst dessuten glemt at de stemte for den pensjonsreformen som er nå.

Nå nærmer vi oss valgkamp, og som vanlig er atter en gang pensjonister og de syke/uføre ett hett tema. Merkelig at de kun er populære hvert 4. år. Nå ser vi de store partiene i sosiale media, lover gull og grønne skoger til de som bygde opp landet vårt. Kampen om pensjonistens stemme er begynt! La oss heller hedre de eldre. De burde ikke ha det vanskelig økonomisk. En enslig minstepensjonist har ikke mye å rutte med. Å foreslå 300 kr i lønnsøkning i året for en pensjonist, er ett hån!

Den diskriminerende politikken av eldre og må opphøre! Demokratene i Norge ønsker å fjerne avkortningen på 15 prosent av grunnpensjonen / garantipensjonen til gifte og samboere. Minstepensjonister trenger ett kraftig økonomisk vekst».