Norske sykehus er dessverre blitt butikk

«For 30 år siden kunne norske kvinner føde sine barn på sitt lokale sykehus, med den kirurgiske tryggheten og de oppfølginger som den gang var nærmest som en selvfølgelighet å regne. Så ble foretaksmodellen innført, og med det ble sykehusdrift å sammenlikne med vanlig butikkdrift,» skriver Per-Christian Stenvaag, som er organisatorisk nestleder for Demokratene i Norge og partiets førstekandidat til stortingsvalget i Hedmark og Oppland.

«Nå kan sykehusdriften i Norge oppfattes slik at det økonomiske aspektet kommer i første rekke, mens pasientens ve og vel kommer lenger ned på listen. Norske sykehus prøver å levere så gode helsetjenester som mulig med de ressursene de har til rådighet,» skriver han, og fortsetter:

«Med andre ord; Når norske sykehus risikerer at butikken går dårlig så velger de fleste tydeligvis heller å gå ned på kvaliteten på den livsviktige varen som skal leveres, og aller helst fjerne den fra hyllene. Systemet lenger opp skal først og fremst tilfredsstilles.

For all del; ikke noe galt med det, det er jo nettopp det som er normal butikkdrift. Med en stor eier øverst. For Demokratene er det riv ruskende galt å forsvare en slik modell, så lenge vi her snakker om å ivareta liv og helse.

Dessverre skal det meste av velferdstilbudene drives etter “Best mulig butikk prinsippet”. Demokratene i Norge er motstander av dagens modell med helseforetak. Vi ønsker mer statlig styring over våre sykehus.

Demokratene i Norge vil stoppe sentraliseringen i helsevesenet og stoppe nedleggelse av landets lokalsykehus som skjer med velsignelse fra våre stortingspolitikere. Demokratene vil sikre alle innbyggere nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud over hele landet. Vi vil at det skal være kortest mulig vei til nærmeste lokalsykehus. Demokraten vil ta godt vare på alle våre lokalsykehus i Norge.

Demokraten vil ha fullverdige lokalsykehus med døgnkontinuerlig akuttberedskap innen medisin, kirurgi og fødeavdeling. Demokratene vil ha et investeringsløft på medisinsk utstyr og bygningsmasse ved alle landets lokalsykehus. Vi trenger nye politikere på stortinget som vil ta bedre vare på våre lokalsykehus! Ønsker du et godt desentralisert sykehustilbud med nærhet til alle akuttfunksjoner må du stemme på Demokratene i Norge ved stortingsvalget i 2017!»