Økende fattigdom på tas på alvor

De sjokkerende tallene fra NAVs rapport «Fattigdom og levekår i Norge» viser at i tidsrommet fra 2011 til 2015 gikk andelen fattige i Norge opp fra 7,7 prosent til 9,3 prosent av befolkningen. Situasjonen slik den er nå er at det går bare den gale veien. Andelen med lavinntekt øker over tid, samtidig som vi ser at inntektsforskjellene øker, og de rike blir bare rikere. «Det er særlig tre forhold som ansees som meget bekymringsfulle,» mener Terje Larssen, sentralstyremedlem i Demokratene i Norge. Han peker på følgende:

«1. Hele 17,5 prosent av alle barn i Oslo bor i husholdninger som har vedvarende lav inntekt, og personer med innvandringsbakgrunn utgjør hele 43 prosent av alle fattige. Denne andelen har økt jevnt og trutt.

2.Det er særlig i aldersgruppen 18–34 år at rapporten viser at andelen fattige øker, fra rett under 10 prosent til over 14 prosent.

3. Rapporten viser også at realinntekten for de fattige i praksis har stått stille i perioden 2012 til 2015, slik at gapet til både de rikeste og resten av befolkningen har økt.»

 «Det er her også viktig å få med seg at mangel på arbeid, og lav inntekt, gir betydelige helseutfordringer. Om man blir ekskludert fra arbeidsmarkedet vil flere bli avhengige av offentlig forsørgelse. Nasjonaløkonomisk er ikke det heldig. Det påvirker livene til de det gjelder, og det preger barndommen til mange,» sier Terje Larssen, og legger til:

«Det som rapporten ikke helt tar for seg er slik vi i Demokratene i Norge har påpekt i en ti års periode er at dette har vært uunngåelig på grunn av en ukontrollert innvandring uten nødvendig oppfølging, rask integrering og ikke minst raskere retur. Igjen viser denne rapporten at en strengere innvandringspolitikk er nødvendig, nå må det bli slutt på mye av det politiske tåkepratet en ser i store deler av det politiske miljøet».