Er polakker og tsjekkere høyreradikale ekstremister?

«Når 60 000 polakker (ifølge den israelske avisen Israel Hayom) går i tog for å markere landets nasjonaldag og samtidig vise motstand mot nåtidens totalitære trussel mot europeiske demokratier, islamismen, velger VG og store deler av den internasjonale pressen som eksempelvis The Independent ikke å fokusere på det åpenbart solide flertallet av alminnelige representative polske familier i nasjonaldagfeiringen, men på et sannsynligvis lite mindretall som ødela for flertallet ved å utøve hærverk, lage bråk og slåss med politiet,» skriver Jan Simonsen, som er medlem av sentralstyret til Demokratene i Norge. Han fortsetter:

««Tusenvis av nasjonalister og høyreradikale marsjerte og ropte slagord som «gud, ære og fedreland» i Warszawa på den polske uavhengighetsdagen,» skrev VG, som dog innrømmet at: «Det er også mer moderate mennesker, noen foreldre med barn og eldre mennesker som deltaker i demonstrasjonen.» Som om disse skulle være i et mindretall. Den engelske avisen The Independent er ikke bedre. Avisen hevder at folketoget under Polens nasjonaldag kanskje er «verdens største ekstremistmarsj».

Polen er et katolsk land, der tilnærmet hele befolkningen regner seg som religiøse. Som gode katolikker er de fleste polakkene tilhengere av familieverdier, mot abort og mot homofilt ekteskap. Det gjør dem ikke til høyreradikale ekstremister.

Men de er også imot islam, skeptiske til EU og stolte av sitt fedreland? Vel. Jeg er også stolt av mitt fedreland og skeptisk til det voksende EU-byråkratiet. I likhet med et solid flertall av nordmenn. Det gjør meg vel ikke til en høyreradikal ekstremist?

Det kan synes merkelig at polakkene blander sammen et nasjonalt «17-mai-tog» med slagord mot islam. Men kikker vi oss litt rundt i Øst Europa ser vi at det samme skjer også i Polens naboland Tsjekkia.

Senere denne måneden minnes tsjekkerne startet på fløyelsrevolusjonen som gjorde slutt på kommunistenes undertrykkende styre. Det er en fridag i Tsjekkia.  På denne dagen for to år siden stod landet sosialdemokratiske president Milos Zeman, side om side med lederen for «Blokk mot islam», en tsjekkisk versjon av «Stopp Islamiseringen av Norge», i en anti-islam-demonstrasjon som samlet flere tusen tilhørere. I Norge klarer «Stopp Islamiseringen av Norge» kun å samle et lite dusin mennesker under deres utendørsmøter.

Den tidligere konservative tsjekkiske presidenten Vaclav Klaus har skrevet boken «Europe: All inclusive», der han gir en kort innføring i dagens innvandringsituasjon.

Han knyttet dagens masseinnvandring i Europa til EU-kritikk, og gir europeiske politikere det glatte lag: «Europa, og spesielt dens «integrerte» del, er pepret med hykleri, pseudo-humanisme og andre tvilsomme konsepter. Den farligste av dem er for tiden den fasjonable, selvmordsideologiske multikulturalismen.»

«Denne ideologien presser millioner av mennesker mot resignasjon når det gjelder begreper som hjemmet, fedrelandet, nasjon og stat,» skriver han.

Klaus er ingen høyreradikal ekstremist og halvnazist. Det er heller ikke den ungarske statsministeren Viktor Orban eller det for tiden statsbærende partiet i Polen, «Lov og Rettferdighetspartiet». De har alle solid støtte i deres lands befolkning i synet på islam og en stadig voksende skepsis til EU-byråkratiet og EUs stadig voksende makt på bekostning av nasjonalstatene.

Hvorfor denne forskjellen i holdningene til islam, innvandring og EU, mellom politikere og folk i Øst Europa, og politikerne her i Vest?

Vaclav Klaus holder jevnlig foredrag og skriver artikler på sin hjemmeside for å forklare den østeuropeiske skepsisen til den islamske masseinnvandringen til Europa. Han peker på de erfaringene man har i Øst Europa, og som man i langt mindre grad har i Vest Europa. Det er over 70 år siden enkelte vesteuropeiske land var underlagt et totalitært styre, og det varte bare i noen få år. Landene i Øst Europa havnet først under nazismens åk, for deretter å bli kontrollert av kommunistiske regimer i nærmere 60 år.

Det gir en annen historisk erfaring. Det gir en immunitet mot totalitære krefter og ideologier, som mangler i Vest Europa. Derfor er forsvarsmekanismene sterkere mot den totalitære islamismen