Om å grave hodet ned i sanden

«Vi lever nå i en meget sårbar, farlig og usikker tid. Som politiker for Demokratene i Norge er det min fordømte plikt til å si ifra om tilstandene.  Og det mens de som skulle og burde gjøre det, for lengst har sluttet med slikt. De håper på at alt vil ”gå seg til” som de sier. Men – det kommer aldri til å gå seg til,» mener Demokratene i Norges førstekandidat i Nordland, Amund Garfors.

«Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i de seneste ukene gjennomført flere operasjoner mot islamister i Norge. Disse operasjonene som er koordinert i samarbeid med landets politidistrikter har også ført til flere større våpenbeslag. Samtidig har PST oppdaget langt flere og nye personer som de ikke tidligere kjente til i disse miljøene. De nye tilfellene er rapportert fra områder utenfor de store byene. Og i miljøer hvor PST har liten oversikt eller mangler kunnskaper om.  Derfor mener PST at det fortsatt er stor sannsynlighet for at det vil komme et terrorangrep eller forsøk på noe slikt her i landet,» skriver Garfors, og fortsetter:

«Samtidig er det beslaglagt håndvåpen, granatkastere, håndgranater, automatvåpen etc. fra disse ekstreme islamistiske miljøer. Og grunnet PST sin landsomfattende operasjon, så betyr det at disse miljøene til en viss grad er svekket, siden de foreløpig er fratatt kapasitet og mulighet til å benytte disse våpnene.

Terrorgruppen IS sitt tilbakeslag i Syria og Irak har på ingen måte svekket denne organisasjonens intensjon om å gjennomføre terrorangrep i vestlige land. Vi vet ganske sikkert at både IS og al-Qaida til stadighet fortsetter å oppfordre sine tilhengere som er bosatt i vestlige land, til å gjennomføre angrep i de land som har tatt imot dem.

Norge går aldeles heller ikke fri. Også i vårt land er det en rekke ekstreme islamister, både i og utenfor de organiserte miljøene. Disse menneskene sympatiserer med IS og al-Qaida.  Og som ser på Norge som en del av sitt fiendebilde.

Da er det også veldig lett å være enig med politiinspektør John Roger Lund som er sjef ved Grorud Politistasjon og som nylig uttalte at han er livredd og svært bekymret for unge og sinte menn. Men dessverre, så fortalte ikke denne politiinspektøren oss hvem disse sinte unge menn var, som gjør ham livredd.  Kanskje han burde skifte yrke? For våpen i hendene til islamister som dessverre kanskje er en del av Erna Solbergs ”felleskultur”  –  det gjør neppe sitt til at politifolk får så altfor stor arbeidslyst?

Jo, også undertegnede har i flere tiår hatt en oppriktig medfølelse med tilstandene i hovedstaden. Denne byen hvor jeg for over 40 år siden forsto at her ville gjenger og miljøer vokse i det stille, mens politikerne også den gang bare ville snakke om alt det ”positive.” Der de heller ville ha dialog enn å vise fasthet, myndighet og null toleranse.  Men dessverre, nå er nok den tiden forbi, og der det meste bare blir lappverk

Er det fortsatt noen som enda er i tvil hvor dette vil ende? Hva med de politikerne og de som har medvirket til å slippe galskapen løs i kongeriket? Jeg håper at nordmenn ikke er like veike, feige og tafatte slik som svenskene har vært. Samtidig håper jeg at nordmenn aldri vil innfinne seg med å bli overkjørt og underlagt noe annet enn norske verdier, sedvane, normal folkeferd og oppførsel. Noe annet må være totalt utelukket!

Å grave hodet ned i sanda, der unnfallenhet og kryping for annen kultur og ideologi, forkledd som religion, det vil nemlig føre oss på meget farlige veier. Noe som kan bli en tragisk og dyr lærepenge. Nok er nok! Faktisk har vi fått mer enn nok av hva vi vil ha. Derfor oppfordrer jeg velgerne til å gi sin stemme til Demokratene i Norge ved årets stortingsvalg.  For vår største fare i dag, det er naive, uansvarlige politikere på Stortinget. Samt politiets og medias lefling med islam.  Ja, som nå er blitt vår aller største trussel for vår felles framtid!»