Pedofile overgripere må fjernes fra samfunnet

«En 34 år gammel mann er siktet for å ha forgrepet seg på en ni år gammel jente på Sørlandet, melder TV2 i dag. «Ufyselig. Det finnes bare en løsning for pedofile overgripere, og det er enten forvaring for resten av livet, eller løslatelse etter sonet dom kun dersom de lar seg medisinsk kastrere. Vi kan ikke ha slike mennesker gående fritt ute i samfunn, blant våre barn,» sier lederen for Demokratene i Norge, Makvan Kasheikal.

«Dessverre viser det seg at pedofile overgripere ikke slutter med overgrep selv om de blir tatt, dømt og fengslet. En eldre amerikansk undersøkelse viste at et stort flertall forgrep seg på nytt innen et par uker etter at de var sluppet ut av et fengsel,» forteller han.

«Hva er egentlig alternativet til disse tiltakene som Demokratene i Norge ønsker innført,» spør Kasheikal. «Jo, det er det som er i dag. Det er at farlige overgripere lusker rundt i nabolaget og i hemmelighet lokker med seg barn til seksuelle aktiviteter uten at noen vet om det. Det kan da gå år før disse barna tør å fortelle det til sine foreldre eller andre. Og da har de fått store psykiske skader. Det er det alternativet man egentlig har».

«Derfor er det helt nødvendig å sørge for en bedre sikring eller forvaring av farlige pedofile gjengangskriminelle. I dag er det slik, og det har vært slik i mange år, at folk har blitt dømt til en straff og sikring – og det er fordi domstolene har ment at de er en fare for sine omgivelser når de slipper ut av fengslet – men så har sikringsdommen ikke vært slik at de har måttet være i fengsel. Nei da, de har vært ute under kontroll av Kriminalomsorg i frihet i en eller annen form for hybelhus, eller til og med i enkelte tilfeller i egne leiligheter, med relativt gode muligheter til å bevege seg for seg selv ute i samfunnet og være en trussel mot barna,» sier han.

«Så lenge flertallet på Stortinget ønsker at disse menneskene skal ferdes ute blant oss, selv om de er farlige for våre barn, må da i det minste foreldrene få en anledning til å beskytte sine barn når vi – politikerne – ikke er villige til å ta vårt ansvar. De må få vite hvem disse personene er,» legger han til.