Immunterapi til alle som trenger det

Immunterapi er legemidler som fjerner “bremseklosser” i immunforsvaret. Med denne behandlingen utnyttes pasientens eget immunsystem til å angripe kreftcellene direkte. Immunterapi virker dobbelt så godt på pasienter med lungekreft enn cellegift og stråling. Det koster 1,3 millioner kroner i året. «Dette er en kostnad Norge må ta seg råd til,» mener Jorunn Aaselle Olsen, 3.stortingskandidat for Demokratene i Norge fra Vest Agder.

«Men jeg setter ett stort spørsmålstegn til legemiddelindustrien når det gjelder å hemmeligholde prissettingen!! De forklarer prisnivået som forretningshemmeligheter,» legger hun til.

«De fleste i Norge kjenner noen som har/har hatt kreft. Å være pårørende til ett menneske med kreft er en tøff påkjenning. Og alle vil at de vi elsker skal få den beste behandling som kan oppdrives. Det Samme ser vi for MS pasienter (multippel sklerose) Mange velger å reise til utlandet for å få stamcellebehandling. Det koster mellom 500.000 og 1,3millioner. Som pasienten må betale selv! I mange land er stamcelletransplantasjon standardbehandling for MS-pasienter. Norge er ett av verdens rikeste land, og vi burde vært ledende i å tilby våre skattebetalere den beste behandling innen medisin,» mener hun