Politiet må få videre fullmakter til å kreve DNA

«Hadde alle asylsøkere og flyktninger vært nødt til å avlegge DNA -prøver og fingeravtrykk da de kom til Norge, så hadde mange kriminelle handlinger, bla overfallsvoldtekter, blitt oppklart umiddelbart. Og man hadde gjort det enklere for politiet». Det mener Jorunn Aaselle Olsen som stpr som nummer tre på stortingslisten til Demokratiene i Norge i Vest Agder.

Som eksempel på problemet viser hun til at den kjente kriminelle islamisten Arfan Bhatti 16 mai ble arrestert for brudd på våpenlovgivningen. Politiet var nødt til å gå rettens vei for å få tatt DNA -prøve av ham. De fikk medhold i Oslo tingrett. Men Bhatti anker. Han mener begjæringen ikke er begrunnet i konkrete behov i etterforskingen. Han har også motsatt seg at det tas foto og fingeravtrykk. Bhatti og advokat henviser til grunnloven paragraf 102.

«Grunnen til at politiet ønsker nye DNA prøver, er for at det har vært teknologisk utvikling innen dette området. Det er å kaste bort politiets ressurser når de må gå rettens vei for å få DNA prøver. Det må en lov endring til,» mener Aaselle Olsen.

«Personlig synes jeg også at alle nordmenn burde avgir DNA prøver. Da blir det ikke problemer å identifisere personer som blir funnet omkommet. Og vinningskriminaliteten vil nok gå dristig ned. Om du holder din sti ren, vil jo ikke det gi deg noen problemer,» legger hun