Menneskesmugling med skattepenger

«Nylig leste jeg at den norske regjering har sendt et nytt og større skip til Middelhavet. Det mindre skipet ”SIEM PILOT” har fått avløsning av det norske spesialskipet ”OLYMPIC COMMANDER”, som er satt inn i denne ”faste ruta” mellom Libya og Italia med å frakte illegale migranter.  Egentlig skal skipet delta i grensekontrollen, Operasjon Triton, der de skal påse at ingen mennesker krysser over havet og inn til EU-land. Men dette er bare i teorien. I praksis blir disse skipene brukt til en fordekt smugling av store menneskemengder fra Afrika og Midt-Østen,» skriver Amund Garfors, som er førstekandidat for Demokratene i Norge i Nordland. Han mener dette er kriminalitet på høyt plan, og skriver videre:

«Egentlig burde norske myndigheter vært ærlig nok til å si det som det er; at det er dette som er skipets hovedoppdrag! Altså, skipet brukes til å skape grensekaos, konflikter og maktesløshet. Der bl.a en god del lykkejegere, voldtektsmenn og potensielle terrorister importers til Europa i tusentall hver uke. Mens skipets hovedoppdrag skulle være grensekontroll, er det heller blitt til en slags kontroll på at denne ruta over Middelhavet holdes åpen og i gang, uten opphold… 

Det tragiske er at skipet bemannes av en såkalt styrkesjef fra politiet, der 10 mann er fra Forsvaret og 11 andre mann fra norsk politi. (Samt 16 mann fra rederiet i Norge.)  Og der disse tjenestemenn naturligvis burde grepet inn og returnert hver eneste en av disse velferdsjegerne tilbake til Libya. Noe de aldeles ikke ønsker å gjøre. Deres eneste oppgave ser ut til å gå ut på å frakte store gjenger med illegale migranter til Italia.

At det operative ansvaret for denne ”assisterende” menneskesmuglingen om bord på dette skipet er underlagt den norske stat, henger bare ikke på greip.  Og det at den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, Kripos, er med på dette bedraget, det viser bare at det ikke er noe normalt politiarbeid dette skipet driver med.  Langt mindre noen grensekontroll eller forsvar. Det viser heller at dette er ren kriminalitet, svindel, løgn og bedrag. Våre norske politikere er med på dette spillet hvor Europa går en farlig framtid i møte.  Og der vi lukker våre øyner og er med på galskapen som Brussel har satt i gang og gitt ordre om.

I tillegg er våre politikere freidige nok til å sende regninga til skattebetalerne.  En regning som kommer opp i 660.000 kroner i døgnet. Dette beløpet bruker norske politikere velvillig når de får lov til å være med på en aktiv menneskesmugling av grunnløse asylsøkere.

Og det i en tid der den norske stat, unntatt oljesektoren, løpende går med et dundrende underskudd, grunnet denne importen av kommende NAV-klienter og analfabeter som aldri vil komme i arbeid. Denne galskapen koster oss nå 8,5 milliarder kroner i måneden, eller 110 milliarder kroner i året. Og det finansieres av en finansminister fra FrP, der Siv Jensen er stille som en østers om dette pengesluket.

En behøver ikke være professor i økonomi for å innse at regninga for en total uansvarlig innvandringspolitikk vil bli enorm. Og at dette vil gå ut over pensjonene til de eldre og uføre. I tillegg har vi en høy arbeidsledighet der de som går uten jobb vil få føle det på kroppen når innstramningene begynner for fullt også der. Det er kun disse arrogante politikerne som lever sine dekadente liv bak stortingets tykke murer, som ikke innser realitetene. Ja som utvilsomt vil forandre vårt land til det ugjenkjennelige.

Derfor ser jeg ingen annen utvei enn at vi må kvitte oss med denne gjengen på Stortinget som ikke vil lytte til folket.  Dersom ikke noe gjøres straks, da vil Norge være et fortapt land, og ikke til å kjenne igjen om bare 20 år.

Jeg henstiller derfor til ansvarlige borgere om stemme på DEMOKRATENE I NORGE ved valget til høsten. Nå må feiekosten fram, der både Erna og Siv fjernes.  Der folket igjen får makta tilbake, og der folk med vett og forstand tar over styringen av Norge!