La det norske folket få bestemme

Demokratene i Norge følger nå opp kravet fra det norske folk om en folkeavstemning om EØS og Schengen-avtalen samtidig med stortingsvalget. Ledelsen i Fremskrittspartiet som nå heldigvis er i regjering har i alle år i opposisjon ivret for folkeavstemninger, nå kan partiet endelig få muligheten til å få gjennomført sitt ønske om dette.

En folkeavstemning om EØS og Schengen-avtalen kan avholdes samtidig med stortingsvalget i 2017. Dersom en slik avstemning ender opp med et nei-flertall blir det i alle fall mye billigere enn å fortsette å betale store beløp til EUs felleskasse, slik Norge gjør i dag.

EØS-avtalen som krever fri bevegelighet av varer, tjenester og arbeidskraft mellom land i Europa. Da er det bare fornuftig at den evalueres av det norske folk gjennom en folkeavstemning. Faktum er at EØS-avtalen er nesten like omfattende som det EU medlemskapet det norsk folk heldigvis stemte nei til den 28. november 1994, etter at et flertall på Stortinget bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet høsten 1992 vedtok å sende søknad om forhandlinger med EU med sikte på medlemskap for Norge.

Demokratene i Norge mener bestemt at det derfor må vært en selvfølge med en evaluering foretatt av det norske folk, gjennom en folkeavstemning om Norges tilknytning til EØS og Schengen avtalen på valgdagen den 11. september 2017.