Innvandrerungdom arbeider minst

Forskjellen mellom ungdom med og uten innvandrerbakgrunn er stor når det gjelder jobb. Bare halvparten så mange med innvandrerbakgrunn hadde jobbinntekt viser tallene som nå er utgitt fra SSB med Jon Espeland som leder for saken. SSB bekrefter tallene på deres nettsider. «Dette kom ikke som noe sjokk for oss i Demokratene, dette har vi påpekt i årevis,» sier Terje Larssen, som er medlem av sentralstyret i Demokratene i Norge og partiets leder i Kristiansand.

Han er glad for at fakta nå kommer på bordet.  «Jeg klandrer i første omgang mest politikerne som i årtier har ført en naive innvandrings politikk som de fortsetter med uforminsket styrke. Det er de som er skyld i den sosiale uroen en opplever i store deler av landet. Vi kan ikke være hele verdens sosialkontor. Det kan ikke være slik at så fort en har rett til en NAV utbetaling, så skal dette være den fremtidige yrkeskarrieren, for så at en skal løpe rundt i moskeene,» sier han, og legger til:

«Demokratene har utredet en detal plan som vi vil fremme om vi får mandat den 11. September, det blir opp til velgerne å bestemme om vi vil ha en drastisk endring i denne politikken.»