Ber kommune granske barnevernet

Det norske barnevernet har fått hard internasjonal kritikk det siste året. Det har vært skarpe reaksjoner på at foreldre blant annet fra Tsjekkia og Romania har fått fratatt sine barn på syltynne grunnlag, og norske medier har også begynt å reise søkelyset mot en praksis som kan være menneskerettighetsstridig. Bystyret i Bergen har nylig fattet vedtak om det iverksettes en ekstern gjennomgang av minimum fem enkeltsaker fra barnevernet i Bergen. Nå foreslår Demokratenes gruppeleder i Kristiansand, Vidar Kleppe, at det samme må gjøres i hans kommune.

Interpellasjonen som ble vedtatt i Bergen kom fra bystyrerepresentanter fra partiene: To i KrF, en i AP, SV, FrP og Høyre og flertallsforslaget som ble vedtatt hadde følgende ordlyd: “Bystyret ber om at det iverksettes en ekstern gjennomgang av minimum fem enkeltsaker fra barnevernet i Bergen, der man ser på prosessene fram mot vedtak beslutninger tatt i barnevernet, vurdering av metode og videre anbefaling”.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har bestemt at den nå skal granske ni norske barnevernssaker grunnet den økende kritikken fra inn- og utland. Flere partier i Oslo ønsker nå å følge opp vedtaket i Bergen ved å få en uavhengig gjennomgang av sitt eget barnevern.

Vidar Kleppe har derfor sendt en interpellasjon til byens ordfører, som vil måtte svare på følgende spørsmål: Vil ordføreren støtte et forslag fra Demokratene om en ekstern gjennomgang av minimum fem enkeltsaker fra Barneverntjenesten for Kristiansandregionen?