Stortingsferie med 21 000 kroner ekstra i lommeboken

Stortinget er i ferd med å ta sommerferie. Den starter vanligvis siste uken i juni og varer til første uken i oktober. Men før ferien rakk stortingsrepresentantene å øke deres egne lønninger, kalt godtgjørelser, med 21 674 kroner, til en årslønn på 928 602 kroner. I kroner bevilget stortingsrepresentantene seg en lønnsøkning ti ganger så høy som det en gjennomsnittlig pensjonist fikk i pensjonistoppgjøret. Demokratenes politiske nestleder, Vidar Kleppe, reagerer sterkt. Selv stemte han alltid mot urimelige fordeler og lønninger for stortingsrepresentantene da han selv var stortingsrepresentant.

«Det er helt meningsløst, og det fører til at vi får stortingsrepresentanter som er mer motivert av arbeids- og lønnsbetingelsene enn av politisk idealisme,» mener han. Dessuten synes han det er en hån mot landets pensjonister.

Kleppe minner også om at stortingsrepresentantene i tillegg til lønnen har en lang rekke frynsegoder som eksempelvis gratis disponibel leilighet i Oslo, gratis parkering i Oslo sentrum, gratis reiser innenlands med busser, tog og fly, gratis telefoner, nettbruk, spennende utenlandsreiser som ikke alltid er godt nok faglig vurdert, og en rekke gratis middager. Partigruppene svømmer over av penger og arrangere flotte julebord og avslutningsfester. Og feriene er mange og lange. «Nok er nok», mener Kleppe, «for lenge siden».

«Dette stemte jeg alltid imot da jeg satt på Stortinget, til tross for kjeft fra partiledelsen i Fremskrittspartiet,» legger han til. I tillegg nektet Kleppe konsekvent å delta på studieturene til utlandet, fordi han mente de ikke var faglig godt nok funderte og hadde for sterke elementer av ferieturer.