Reagerer på nedbygging av matjord

«Norge trenger matjord. Derfor er det skremmende å se at dyrbar jord tilsvarende 130 fotballbaner i Ytrebygda i Bergen kommune skal asfalteres til fordel for bilforretninger, lager og industrihaller. Utbyggerne har fått Bergenspolitikerne til å ofre verdfull matjord som aldri kan erstattes,» forteller Jan-Ove Fromreide, som representerer Demokratene i Norge i Hordaland.

Han mener landbruksministeren øyeblikkelig må komme på banen. «Bergenspolitikikerne snakker fint om vern av matjord, men matjord taper gang på gang til fordel for asfalt,» konstaterer han.

«For meg virker det som om fylkesmann Lars Sponheim er i hendene på utbyggerne.  I Askøy kommune som jeg kjenner til, er han svært ivrig etter å stoppe utbygging av tomter på egen eiendom fordi han har funnet en jordflekk. Det er selvsagt lettere å gå mot den enkelte mann, enn posisjonelle aktører med store midler. Den matjorden som er lett tilgjengelig er derfor uvurderlig for fremtiden. Vi kan ikke lenger ligge den beste landjorden under asfalt,» sier Fromreide.

«Demokratene i Norge ser på landbruk og egen matforsyning som noe av de viktigste oppgavene til vårt samfunn. Vi vil også legge deler av landbruket innunder forsvaret, nettopp for å sikre vår matjord og selvforsyningsgrad i en krigssituasjon. Vi forventer at fornuften seirer i denne saken. Hvis ikke er Sponheim allerede i hendene på bergenspolitikerne og utbyggerne, og bør forlate sin stilling umiddelbart,» legger han til.